Thuật toán kiểm tra số chẵn hay lẽ

Bài này tương đối đơn giản nhưng mình cũng muốn đưa vào bởi khi bạn đọc bài này tức là bạn đang học kỹ thuật lập trình căn bản, nên mình nghĩ sẽ rất hữu ích cho bạn.

Thuật toán kiểm tra số chẵn hay lẻ

Để giải một bài toán trong lập trình thì ta phải xác dịnh được đề bài, công thức, cũng như là hướng giải. Ví dụ với bài này thì bạn phải phân tích dựa vào một định nghĩa như sau:

Một số được gọi là số chẵn khi nó chia hét cho 2, và được gọi là số lẻ khi không chia hết cho 2. 

Ví dụ với số 4 thì nó là số chẵn vi khi chia nó cho 2 sẽ dư 0, còn số 5 là số lẻ vì khi chia cho 2 thì dư 1.

Hầu như các ngôn ngữ lập trình cấp cao hiện nay đều sử dụng dấu % để chia lấy dư, và trong bài này mình sẽ đưa ra bài giải trong C++ nhé.

#include <iostream.h>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	
	cout << "Nhap so can kiem tra";
	cin >> n;
	
	if (n % 2 == 0){
		cout << n << " la so chan";
	}
	else {
		cout << n << " la so le";	
	}
	
	cout << endl;
	cout << "Freetuts.net chuc ban hoc tot";
}

Với các ngôn ngữ khác thì bạn chỉ cần thay đổi cú pháp là, còn về cách giải thì như nhau.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM