TWITTER BOOTSTRAP 3
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 8: Định dạng Typography bootstrap 3

Trong bài viết này,  các bạn sẽ tìm hiểu về các phong cách và định dạng của nội dung văn bản như tiêu đề, đoạn văn, blockquotes...vv Vấn đề trang trí nội dung trong website cũng rất là quan trọng và không thể thiếu được, Trước đây có lẽ các bạn hơi mất thời gian với việc stylesheet cho các tag h1->h6 ,p, blockquote, left, right,center thì giờ đây với bootstrap thì điều đó không còn là nỗi lo nửa, chỉ việc khai báo tag rồi bọc nội dung vào bên trong tag, mọi việc còn lại cứ để bootstrap lo liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Định dạng typography với tag h1->h6

Tôi sẽ bọc một đoạn nội dung nhỏ vào 6 thẻ tag trên và tất nhiên và kết quả sẽ giống như ví dụ sau. Và trong ví dụ này tôi cũng sử dụng 6 class h1->h6 mà bootstrap hỗ trợ để xem kết quả của cả 2 có giống nhau hay không.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h1>h1. Freetuts.net</h1>
        <h2>h2. Freetuts.net</h2>
        <h3>h3. Freetuts.net</h3>
        <h4>h4. Freetuts.net</h4>
        <h5>h5. Freetuts.net</h5>
        <h6>h6. Freetuts.net</h6>
        <hr>
        <div class="h1">h1. Freetuts.net</div>
        <div class="h2">h2. Freetuts.net</div>
        <div class="h3">h3. Freetuts.net</div>
        <div class="h4">h4. Freetuts.net</div>
        <div class="h5">h5. Freetuts.net</div>
        <div class="h6">h6. Freetuts.net</div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>


typography png
Hình ảnh typography tag h1->h6

Kết quả trả về là giống nhau ở phần hiển thị nội dung. Nếu cho tôi lựa chọn thì tôi vẫn dùng tag h1->h6 thông thường chứ chèn class vào chi cho mắc công khi mà kết quả nó giống nhau như đúc. Nói chứ cũng tùy trường hợp để các bạn đưa ra lựa chọn cho riêng các bạn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ngoài ra các bạn còn có thể sử dụng tag <small> để hiển thị đoạn nội dung thứ hai được bọc bên trong tag h1->h6 cũng giống như trên thành phần này cũng được bootstrap hỗ trợ với class small , còn kết quả thì vẫn hiển thị giống tag small html thông thường.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h1>h1. Freetuts.net <small>Là website học php miễn phí</small></h1>
        <h2>h2. Freetuts.net <small>Là website học php miễn phí</small></h2>
        <h3>h3. Freetuts.net <small>Là website học php miễn phí</small></h3>
        <h4>h4. Freetuts.net <small>Là website học php miễn phí</small></h4>
        <h5>h5. Freetuts.net <small>Là website học php miễn phí</small></h5>
        <h6>h6. Freetuts.net <small>Là website học php miễn phí</small></h6>
        <hr>
        <h1>h1. Freetuts.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h1>
        <h2>h2. Freetuts.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h2>
        <h3>h3. Freetuts.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h3>
        <h4>h4. Freetuts.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h4>
        <h5>h5. Freetuts.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h5>
        <h6>h6. Freetuts.net <span class="small">Là website học php miễn phí</span></h6>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>


typography2 png
Hình ảnh typography small

Tạo tiêu đề trang với class page-header

Phần này giúp chúng ta tạo ra một tiêu đề trang bắt mắt có thể kết hợp với tag h1, small hoặc các thành phần html khác một cách dễ dàng, để hiểu rõ nó hơn tôi có một ví dụ nhỏ ở phía dưới.

Ví du: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="page-header">
          <h1>Học bootstrap 3 <small>miễn phí cùng với freetuts.net</small></h1>
        </div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>

page header png
Hình ảnh page-header

2. Định dạng paragraphs hay còn gọi là tag <p>

Mặc định font-size mà bootstrap hỗ trợ cho chúng ta là 14px đều này được áp dụng cho toàn bộ nội dung được bao bọc bên trong tag <body> và chiều cao văn bản được áp dụng cho mọi tag <p>10px. Ngoài ra nếu bạn muốn làm cho nội dung bên trong tag <p> được nổi bật thì bootstrap hỗ trợ cho chúng ta class lead để làm điều đó. Và để thấu hiểu thì tôi có một ví dụ nhỏ.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <p>Học bootstrap 3 miễn phí tại freetuts.net</p>
        <p class="lead">Học bootstrap 3 miễn phí tại freetuts.net</p>
      </div>
    </div>
 </div>
</body>
</html>

lead png
Hình ảnh paragraph

Bên cạnh đó thuộc tính typography bootstrap còn giúp chúng ta dễ dàng canh trái, phải, giữa nội dung một cách không thể nào dễ hơn.

 • text-left (Canh trái)
 • text-center (Canh giữa)
 • text-right (Canh phải)
 • text-justify (Canh đều nội dung)

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <p class="text-left">Left text.</p>
        <p class="text-center">Center text.</p>
        <p class="text-right">Right text.</p>
        <p class="text-justify">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu sem tempor, varius quam at, luctus dui. Mauris magna metus, dapibus nec turpis vel, semper malesuada ante. Vestibulum id metus ac nisl bibendum scelerisque non non purus. Suspendisse varius nibh non aliquet sagittis. In tincidunt orci sit amet elementum vestibulum. Vivamus fermentum in arcu in aliquam.</p>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>

option paragaph png
Hình ảnh option paragraph

Không dừng lại ở đây, các bạn còn có thể dễ dàng chuyển đổi nội dung thành in hoa, in thường và viết hoa chữ cái đầu rất đơn giản chỉ với 3 class sau.

 • text-lowercase (In thường)
 • text-uppercase (In hoa)
 • text-capitalize (In hoa chữ cái đầu)

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <p class="text-lowercase">Freetuts.net là website học php miễn phí hàng đầu việt nam.</p>
        <p class="text-uppercase">Freetuts.net là website học php miễn phí hàng đầu việt nam.</p>
        <p class="text-capitalize">Freetuts.net là website học php miễn phí hàng đầu việt nam.</p>
    </div>
</div>
</div>
  </body>
  </html>


lowercase png
Hình ảnh in hoa, in thường, in hoa chữ cái đầu

Chưa hết đâu nha, khi các bạn trình bày nội dung thì hẳn các bạn hay dùng màu sắc để tô lên vẻ nội bật cho nội dung phải không nào, có lẽ vì thế mà bootstrap cũng hỗ trợ chúng ta phần thể hiện nội dung với từng sắc thái màu khác nhau.

 • text-muted
 • text-primary
 • text-success
 • text-info
 • text-warning
 • text-danger

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <p class="text-muted">Muted: Freetuts.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-primary">Important: Freetuts.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-success">Success: Freetuts.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-info">Note: Freetuts.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-warning">Warning: Freetuts.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
        <p class="text-danger">Error: Freetuts.net nơi thể hiện kỹ năng lập trình của bạn.</p>
      </div>
</div>
</div>
    </body>
    </html>


color png
Hình ảnh color paragraph

2. Định dạng blockquotes

Blockquote có tên tiếng anh là trích dẫn, khi bạn có đoạn nội dung mà muốn thể hiện thành trích dẫn thì bọc nội dung đó vào tag <blockquote> tôi có một ví dụ nhỏ như sau.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Typography</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
       <blockquote>
        <p>Học nửa học mãi và học cho tới hộc máu luôn ^^</p>
        <small>Bởi <cite>Hasegawa Kaito</cite></small>
      </blockquote>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>


blockquote png
Hình ảnh blockquote

Lời Kết:

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ và dễ dàng tùy biến typography bootstrap thì việc trang trí nội dung văn bản không còn là vấn đề khó với chúng ta nửa, hy vọng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều lựa chon để trang trí website mình thật là bắt mắt hơn.

Cùng chuyên mục:

Download Bootstrap 4 và nhúng Bootstrap 4 vào website

Download Bootstrap 4 và nhúng Bootstrap 4 vào website

Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách nhúng bootstrap…

Bootstrap4 là gì?

Bootstrap4 là gì?

Chào các bạn, nếu các bạn đang tìm hiểu về Bootstrap4 thì các bạn đã…

Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Hiện nay PHP có rất nhiều Framework và CMS hỗ trợ giúp cho công việc…

Bài 21: Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

Bài 21: Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

Sau khi kết thúc series bootstrap 3 lý thuyết thì ở bài này tôi sẽ…

Bài 20: Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3

Bài 20: Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3

Đây là bài lý thuyết cuối cùng trong series bootstrap 3, ở các bài tiếp…

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Trong bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các helper classes hỗ…

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài viết này cũng có một mối liên quan mật thiết với component navs vì…

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Thuật ngữ dropdown menu đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi người của chúng…

Bài 16: Navigation và thuộc tính hỗ trợ trong bootstrap 3

Bài 16: Navigation và thuộc tính hỗ trợ trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài trước thì xem như chúng ta đã tìm…

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Như vậy, kết thúc bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm về…

Bài 14: Navs menu trong bootstrap 3

Bài 14: Navs menu trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài viết trước thì các bạn cùng với tôi…

Bài 13: Glyphicons trong bootstrap 3

Bài 13: Glyphicons trong bootstrap 3

Trong bài học ngày hôm nay các bạn sẽ cùng với tôi tìm hiểu về…

Bài 12: Button group bootstrap 3

Bài 12: Button group bootstrap 3

Để có thể hiểu rõ bài viết này thì tôi cần các bạn phải xem…

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong…

Bài 10: Tạo button trong bootstrap 3

Bài 10: Tạo button trong bootstrap 3

Như vậy kết thúc 9 bài trước thì các bạn cũng phần nào cảm nhận…

Bài 9: Xây dựng form với bootstrap 3

Bài 9: Xây dựng form với bootstrap 3

Khi các bạn tiến hành xây dựng giao diện một website thì form chính là…

Bài 7: Panel & Labels trong bootstrap 3

Bài 7: Panel & Labels trong bootstrap 3

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai thuộc tính khác mà…

Bài 6: Pagination trong bootstrap 3

Bài 6: Pagination trong bootstrap 3

Pagination là một thuật ngữ không quá xa lạ đối với dân lập trình web,…

Bài 5: Breadcrumbs & Images trong bootstrap 3

Bài 5: Breadcrumbs & Images trong bootstrap 3

Breadcrumb là tập hợp các đường link phân cấp giúp người dùng có thể biết…

Bài 4: Tạo table trong bootstrap 3

Bài 4: Tạo table trong bootstrap 3

Dùng bootstrap 3 để để tạo ra table thì rất là đơn giản, chỉ cần…

Top