TWITTER BOOTSTRAP 3
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 20: Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3

Đây là bài lý thuyết cuối cùng trong series bootstrap 3, ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hành và tạo ra những mẫu layout với những kiến thức đã được học ở loạt bài lý thuyết. Như vậy giống như tiêu đề của bài thì bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Jumbotron trong bootstrap 3

Jumbotron là cái gì ? Nghe tên lạ và chẳng hình dung được ra nó là gì , theo như trên document ở trang chủ bootstrap thì nó là class dùng để tạo ra một bạckground màu xám, bọc các nội dung ở bên trong, thường được dùng để mô tả thông tin quan trọng như là khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới.

<div class="col-md-12">
  <div class="jumbotron">
    <h1>Khóa học bootstrap 3</h1>
    <p>Bootstrap là một thư viện CSS và JS được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay vì tính nhanh, đẹp và chính xác của nó. Khi làm việc với bootstrap thì ban phải có nền tảng CSS và javascript thì mới mới có thể làm tốt được.</p>
    <p><a href="https://freetuts.net" target="_blank" class="btn btn-primary btn-lg">Học Ngay</a></p>
  </div>
</div>

Full Code: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Jumbotron</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .jumbotron{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Jumbotron - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="jumbotron">
            <h1>Khóa học bootstrap 3</h1>
            <p>Bootstrap là một thư viện CSS và JS được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay vì tính nhanh, đẹp và chính xác của nó. Khi làm việc với bootstrap thì ban phải có nền tảng CSS và javascript thì mới mới có thể làm tốt được.</p>
            <p><a href="https://freetuts.net" target="_blank" class="btn btn-primary btn-lg">Học Ngay</a></p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

jumbotron bootstrap png
Hình ảnh class jumbotron

Sử dụng class jumbotron bằng cách khai báo thẻ div và gán class vào cho nó, nội dung bên trong thẻ div có thể sử dụng bất cứ components nào trong bootstrap 3. Ở ví dụ trên thì tôi sử dụng định dạng button.

2. Well trong bootstrap 3

Class này cũng có tính năng là tạo ra màu nền và bọc lấy các nội dung ở trong nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<div class="col-md-12">
  <div class="well">
    Nội dung bên trong class well
  </div>
</div>

Full Code: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Well</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Well - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="well">
            Nội dung bên trong class well
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

well bootstrap png
Hình ảnh class well

Sử dụng class này thì không thể nào đơn giản hơn chỉ cần khai báo trong thẻ div và bọc lấy nội dung cần làm nổi bật.

3. Progress Bar trong bootstrap 3

Đây là class có tính năng tạo ra các thanh tiến trình thông báo người dùng đang thực hiện ở giai đoạn nào. Thanh tiến trình có thể được sử dụng cho việc nạp, chuyển hướng, hoặc hiển thị tình trạng hoạt động cho người sử dụng. Ví dụ sau đây sẽ cho thấy làm thế nào các bạn có thể tạo ra một thanh tiến trình đơn giản với một đường thẳng đứng và có màu xanh dương đậm.

Một thanh tiến trình sẽ có mức % tối đa là 100%, ở ví dụ đầu tiên thì tôi sẽ set cho nó ở khoảng 60% để các bạn dễ nhìn hen.

<div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width: 60%;">
    <span class="sr-only">60% Complete</span>
  </div>
</div>

Full Code: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progres Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar" style="width: 60%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

progress bar png
Hình ảnh class progress bar

Tạo ra một thẻ div và gán class progress (Class cha) vào thẻ div đó thêm trực tiếp phần định dạng css vào thẻ div con có giá trị là class progress-bar muốn chiều rộng bao nhiêu thì set x% như sau. <div class="progress-bar" style="width: 60%;"></div>.

Tiếp theo sẽ phần định dạng màu sắc và kiểu cách cho thanh tiến trình, mặc định ở bootstrap 3 thì thanh tiến trình sẽ có màu xanh dương đậm. Ngoài ra nó còn hỗ trợ vài màu khác cho chúng ta tùy vào nhu cầu thiết kế web của các bạn mà chọn màu sắc cho phù hợp.

Ngoài ra class sr-only có tác dụng ẩn đi đoạn nội dung nằm bên trong nó.

 • progress-striped ( Thanh tiến trình có lằn sọc ngang xung quanh)
 • progress-bar-success (Màu xanh lá cây)
 • progress-bar-info ( Màu xanh dương nhạt)
 • progress-bar-warning (Màu cam)
 • progress-bar-danger (Màu đỏ)
Class progress-striped: 

<div class="progress progress-striped">
  <div class="progress-bar" style="width: 60%;">
    <span class="sr-only">60% Complete</span>
  </div>
</div>

Full Code: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progress Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress progress-striped">
            <div class="progress-bar" style="width: 60%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

progress bar striped png
Hình ảnh class progress-bar-striped

Sử dụng nó bằng cách thêm class progress-striped vào thẻ div chứa class cha có class là progress. Ngoài ra nếu các bạn muốn cho thanh tiến trình chuyển động thì thêm vào class active cho nó là ok ngay thôi.

Ful Code: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progress Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress progress-striped active">
            <div class="progress-bar" style="width: 60%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

Class progress-bar-success: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progress Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 30%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

progress bar success png
Hình ảnh class progress-bar-success

Để có thể cho thanh tiến trình có màu xanh lá cây như hình trên thì ngay thẻ div có class là progress-bar chúng ta thêm vào sau nó class progress-bar-success<div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 30%;"></div>. Các class còn lại có cách sử dụng như class này nên tôi sẽ không giải thích nửa.

Class progress-bar-info: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progress Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar progress-bar-info" style="width: 80%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

progress bar info png
Hình ảnh class progress-bar-info

Class progress-bar-warning: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progress Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar progress-bar-warning" style="width: 50%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

progress bar wr png
Hình ảnh class progress-bar-warning

Class progress-bar-danger: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Bootstrap 3 Progress bar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .well{
        margin-top: 15px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2 class="text-center">Progress Bar - Author Hoài Minh</h2>
        <div class="col-md-12">
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 40%;">
              <span class="sr-only">60% Complete</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>                		

progress bar danger png
Hình ảnh class progress-bar-danger

Kết Bài:

Kết thúc bài Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3.Xem như chúng ta đã kết thúc 20 bài lý thuyết về bootstrap 3, bắt đầu từ bài 21 chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đã tìm hiểu và tạo ra những mẫu layout căn bản nhất trong bootstrap 3. xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong suốt series này. Chào tạm biệt và hẹn sớm gặp lại các bạn.

Cùng chuyên mục:

Download Bootstrap 4 và nhúng Bootstrap 4 vào website

Download Bootstrap 4 và nhúng Bootstrap 4 vào website

Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách nhúng bootstrap…

Bootstrap4 là gì?

Bootstrap4 là gì?

Chào các bạn, nếu các bạn đang tìm hiểu về Bootstrap4 thì các bạn đã…

Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Hiện nay PHP có rất nhiều Framework và CMS hỗ trợ giúp cho công việc…

Bài 21: Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

Bài 21: Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

Sau khi kết thúc series bootstrap 3 lý thuyết thì ở bài này tôi sẽ…

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Trong bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các helper classes hỗ…

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài viết này cũng có một mối liên quan mật thiết với component navs vì…

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Thuật ngữ dropdown menu đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi người của chúng…

Bài 16: Navigation và thuộc tính hỗ trợ trong bootstrap 3

Bài 16: Navigation và thuộc tính hỗ trợ trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài trước thì xem như chúng ta đã tìm…

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Như vậy, kết thúc bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm về…

Bài 14: Navs menu trong bootstrap 3

Bài 14: Navs menu trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài viết trước thì các bạn cùng với tôi…

Bài 13: Glyphicons trong bootstrap 3

Bài 13: Glyphicons trong bootstrap 3

Trong bài học ngày hôm nay các bạn sẽ cùng với tôi tìm hiểu về…

Bài 12: Button group bootstrap 3

Bài 12: Button group bootstrap 3

Để có thể hiểu rõ bài viết này thì tôi cần các bạn phải xem…

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong…

Bài 10: Tạo button trong bootstrap 3

Bài 10: Tạo button trong bootstrap 3

Như vậy kết thúc 9 bài trước thì các bạn cũng phần nào cảm nhận…

Bài 9: Xây dựng form với bootstrap 3

Bài 9: Xây dựng form với bootstrap 3

Khi các bạn tiến hành xây dựng giao diện một website thì form chính là…

Bài 8: Định dạng Typography bootstrap 3

Bài 8: Định dạng Typography bootstrap 3

Trong bài viết này, các bạn sẽ tìm hiểu về các phong cách và định…

Bài 7: Panel & Labels trong bootstrap 3

Bài 7: Panel & Labels trong bootstrap 3

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai thuộc tính khác mà…

Bài 6: Pagination trong bootstrap 3

Bài 6: Pagination trong bootstrap 3

Pagination là một thuật ngữ không quá xa lạ đối với dân lập trình web,…

Bài 5: Breadcrumbs & Images trong bootstrap 3

Bài 5: Breadcrumbs & Images trong bootstrap 3

Breadcrumb là tập hợp các đường link phân cấp giúp người dùng có thể biết…

Bài 4: Tạo table trong bootstrap 3

Bài 4: Tạo table trong bootstrap 3

Dùng bootstrap 3 để để tạo ra table thì rất là đơn giản, chỉ cần…

Top