BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bảng Keywords trong Visual Basic

Trong bài này mình sẽ giới thiệu danh sách từ khóa (Keywords) trong Visual Basic, đây là những keyword đặc biệt, bạn không thể dùng nó trong việc khai báo biến, hàm, class.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ lập trình đều có. Tuy nhiên, điều khác biệt là VB cho phép bạn sử dụng keyword để đặt tên, với điều kiện là phải đặt tên bên trong cặp ngoặc vuông [].

Visual Basic có hay loại từ khóa, đó là:

 • Reserved Keywords: Là những từ khóa không được sử dụng để đặt tên. Trường hợp bắt buộc sử dụng thì bạn có thể xem rõ ở phần giải thích phía dưới,
 • Unreserved Keywords: Là những từ khóa có thể sử dụng để đặt tên, nhưng nên hạn chế sử dụng.

1. Reserved Keywords: Từ khóa không được sử dụng

Nói chung, Reserved Keywords sẽ không cho phép chúng ta sử dụng để đặt tên cho biến, lớp, v.v. Trường hợp nếu muốn bỏ qua hạn chế này thì cần xác định tên biến trong ngoặc [].

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bảng sau liệt kê các từ khóa dành riêng cho ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

AddHandler AddressOf Alias And AndAlso
As Boolean ByRef Byte ByVal
Call Case Catch CBool CByte
CChar CDate CDbl CDec Char
CInt Class CLng CObj Const
Continue CSByte CShort CSng CStr
CType CUInt CULng CUShort Date
Decimal Declare Default Delegate Dim
DirectCast Do Double Each Else
ElseIf End EndIf Enum Erase
Error Event Exit False Finally
For For Each…Next Friend Function Get
GetType GetXMLNamespace Global GoSub GoTo
Handles If Implements Imports In
Inherits Integer Interface Is IsNot
Let Lib Like Long Loop
Me Mod Module MustInherit MustOverride
MyBase MyClass Namespace Narrowing New
Next Not Nothing NotInheritable NotOverridable
Object Of On Operator Option
Optional Or OrElse Out Overloads
Overridable Overrides ParamArray Partial Private
Property Protected Public RaiseEvent ReadOnly
ReDim REM RemoveHandler Resume Return
SByte Select Set Shadows Shared
Short Single Static Step Stop
String Structure Sub SyncLock Then
Throw To True Try TryCast
TypeOf…Is UInteger ULong UShort Using
Variant Wend When While Widening
With WithEvents WriteOnly Xor #Else

2. Unreserved Keywords: Có thể sử dụng

Những từ khóa chưa được lưu trữ trữ này không phải dành riêng cho Visual Basic, có nghĩa là ta có thể sử dụng để đặt tên cho các phần tử lập trình như biến, lớp, v.v. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng, bởi vì nó sẽ làm cho mã code khó đọc hơn và rất kohs để dò lỗi.

Aggregate Ansi Assembly Async Auto
Await Binary Compare Custom Distinct
Equals Explicit Group By Group Join Into
IsFalse IsTrue Iterator Join Key
Mid Off Order By Preserve Skip
Skip While Strict Take Take While Text
Unicode Until Where Yield #ExternalSource

3. Cách dùng từ khóa trong Visual Basic

Trong trường hợp bạn vẫn muốn sử dụng các keywords này để đặt cho tên biến, lớp thì hãy dùng cặp ngoặc vuông bao quanh [].

Ví dụ: [Class] là khai báo đúng, nhưng Class là sai bởi nó là một keyword.

Module Module1

  Public Class [Class]

    Public age As Integer

  End Class

  Sub Main()

    Dim p1 As [Class] = New [Class]()
    p1.age = 10
    Console.WriteLine("Age: " & p1.age)
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module

Trên là cách sử dụng từ khóa keywords trong Visual Basic. Mình đồng ý là bạn có thể sử dụng những từ khóa này để đặt tên, tuy nhiên điều này là không nên, bởi khi nhìn vào chúng rất dễ bị nhầm lẫn.

Cùng chuyên mục:

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại…

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong…

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp…

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top