BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB), đây là vòng lặp có cách hoạt động giống vòng lặp While, chỉ khác duy nhất là nó lặp xong mới kiểm tra điều kiện.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp là bao nhiêu, và bạn muốn lặp tối thiểu ít nhất một lần.

1. Cú pháp vòng lặp Do While Visual Basic

Nếu vòng lặp While kiểm tra điều kiện rồi mới lặp thì vòng lặp Do While lại khác, nó sẽ lặp xong rồi mới kiểm tra điều kiện dừng vòng lặp. Vì vậy tối thiểu ít nhất nó sẽ lặp một lần.

Cú pháp như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Do
  // Statements to Execute
Loop While boolean_expression

Nếu boolean_expression bằng false thì vòng lặp sẽ lặp một lần rồi thoát hẳn, nếu nó bằng true thì lần lặp tiếp theo sẽ được chạy.

2. Ví dụ vòng lặp Do While trong Visual Basic

Như thường lệ, ta sẽ làm ví dụ ở mức đơn giản và dễ hiểu nhất, đó là sử dụng vòng lặp Do While để in các số từ 1 đến 4.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("{0}", i)
      i += 1
    Loop While i <= 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Cụ thể quy trình chạy như sau:

 • Lần 1: i = 1, In ra màn hình số 1, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = true nên tiếp tục lặp cho lần tiếp theo.
 • Lần 2: i = 2, In ra màn hình số 2, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = true nên tiếp tục lặp cho lần tiếp theo.
 • Lần 3: i = 3, In ra màn hình số 3, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = true nên tiếp tục lặp cho lần tiếp theo.
 • Lần 4: i = 4, In ra màn hình số 4, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = false nên dừng vòng lặp.

Kết quả in ra màn hình dãy số:

1
2
3
4

Kiểm thử vòng lặp Do While ít nhất lặp 1 lần: Bạn hãy thay điều kiện lặp While i <= 4 thành While i < 1 thì sẽ thấy chương trình vẫn in ra được số 1, điều này chứng minh nó đã lặp 1 lần.

3. Vòng lặp Do While VB lồng nhau

Cũng là một vòng lặp nên ta có thể sử dụng lồng nhau, bằng cách cho vòng lặp Do While này nằm trong vòng lặp Do While khác.

Dưới đây là một ví dụ:

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      Dim j As Integer = 1
      Do
        Console.WriteLine("j value: {0}", j)
        j += 1
      Loop While j < 2
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ngoài ra nếu bạn muốn dừng vòng lặp ngay lập tức thì có thể sử dụng lệnh Exit, đặt ngay vị trí muốn dừng. Trình biên dịch khi gặp lệnh đó nó sẽ thoát khỏi vòng lặp và tiếp tục biên dịch các đoạn code tiếp theo.

Ví dụ: Lặp, nếu i = 2 thì thoát khỏi vòng lặp.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit Do
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Trên là cách sử dụng vòng lặp Do While trong Visual Basic. Bài viết này mình sẽ dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại…

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong…

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Bảng Keywords trong Visual Basic

Bảng Keywords trong Visual Basic

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ…

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top