Home > Visual Basic > VB căn bản

VB căn bản

vb jpg

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến VB căn bản nằm trong chuyên mục Visual Basic, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Bắt đầu
Cài đặt Visual Studio
Chương trình Visual Basic Hello World
Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type
Bảng Keywords trong Visual Basic
Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code
Các toán tử trong Visual Basic (Operators)
Rẻ nhánh
Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình
Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)
Lệnh Select Case trong Visual Basic
Vòng lặp
Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)
Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)
Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)
Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)
Lệnh nhảy
Lệnh Exit trong Visual Basic
Lệnh continue trong Visual Basic
Kiểu dữ liệu
Mảng trong Visual Basic (Array)
Xử lý chuỗi trong Visual Basic
Nâng cao

Chào mừng bạn đến với chuỗi bài viết học Visual Basic căn bản.

Visual Basic (hay VB) là một ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát triển chạy trên .Net Framework. Với Visual Basic, bạn có thể xây dựng các ứng dụng Windows, ứng dụng web và ứng dụng Windows phone. Các chương trình được phát triển trong Visual Basic sẽ chỉ chạy trên Hệ điều hành Windows. Visual Basic rất dễ học, thú vị và mạnh mẽ!

Tất cả các hướng dẫn hiện tại đều được thử nghiệm với Visual Studio 2010/12 và sử dụng .NetFramework 4. Phiên bản 4.5 sẽ có thể hỗ trợ .NetFramework 4.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP