BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

VB căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục VB căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục VB căn bản.

Chào mừng bạn đến với chuỗi bài viết học Visual Basic căn bản.

Visual Basic (hay VB) là một ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát triển chạy trên .Net Framework. Với Visual Basic, bạn có thể xây dựng các ứng dụng Windows, ứng dụng web và ứng dụng Windows phone. Các chương trình được phát triển trong Visual Basic sẽ chỉ chạy trên Hệ điều hành Windows. Visual Basic rất dễ học, thú vị và mạnh mẽ!

Tất cả các hướng dẫn hiện tại đều được thử nghiệm với Visual Studio 2010/12 và sử dụng .NetFramework 4. Phiên bản 4.5 sẽ có thể hỗ trợ .NetFramework 4.

+VB CĂN BẢN
» Bắt đầu
1 Cài đặt Visual Studio
2 Chương trình Visual Basic Hello World
3 Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type
4 Bảng Keywords trong Visual Basic
5 Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code
6 Các toán tử trong Visual Basic (Operators)
» Rẻ nhánh
7 Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình
8 Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)
9 Lệnh Select Case trong Visual Basic
» Vòng lặp
10 Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)
11 Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)
12 Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)
13 Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)
» Lệnh nhảy
14 Lệnh Exit trong Visual Basic
15 Lệnh continue trong Visual Basic
» Kiểu dữ liệu
16 Mảng trong Visual Basic (Array)
17 Xử lý chuỗi trong Visual Basic
» Nâng cao

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Top