BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp While trong Visual Basic (VB), đây là vòng lặp dùng trong trường hợp không biết trước tổng số lần lặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While lại khác, bởi cấu trúc của nó có thể lặp vô hạn nếu điều kiện dừng không được kích hoạt.

1. Cú pháp vòng lặp While trong Visual Basic (VB)

Nói chung chúng ta sẽ sử dụng từ khóa While để tạo vòng lặp while trong VB.

Sau đây là cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

While boolean_expression
  // Statements to Execute
End While

Trong đó boolean_expression là biểu thức điều khiể vòng lặp. Khi bắt đầu một lần lặp nó sẽ kiểm tra biểu thức này, nếu:

 • boolean_expression bằng true => cho phép lặp
 • boolean_expression bằng false => kết thúc vòng lặp

Nếu boolean_expression là biểu thức luôn đúng trong mọi trường hợp thì sẽ dẫn tới lặp vô hạn, lúc này toàn bộ chương trình sẽ bị vỡ bởi máy tính không đủ tài nguyên để xử lý một vòng lặp vô hạn.

2. Ví dụ vòng lặp While trong Visual Basic (VB)

Ta sẽ bắt đầu bằng một ví dụ thật đơn giản: Sử dụng vòng lặp while để viết chương trình in ra các số từ 1 -> 4.

Bài này mình đã giải ở bài vòng lặp for rồi, bây giờ ta sẽ chuyển nó sang vòng lặp while.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    While i <= 4
      Console.WriteLine("i = {0}", i)
      i += 1
    End While
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Quy trình chạy như sau:

 • Đầu tiên khai báo một biến i và gán i = 1.
 • Lần lặp 1: i = 1, điều kiện i <= 4 bằng true, cho phép lặp nên in ra số 1, sau đó tăng i lên 1.
 • Lần lặp 2: i = 2, điều kiện i <= 4 bằng true, cho phép lặp nên in ra số 2, sau đó tăng i lên 1.
 • Lần lặp 3: i = 3, điều kiện i <= 4 bằng true, cho phép lặp nên in ra số 3, sau đó tăng i lên 1.
 • Lần lặp 4: i = 4, điều kiện i <= 4 bằng true, cho phép lặp nên in ra số 4, sau đó tăng i lên 1.
 • Lần lặp 1: i = 5, điều kiện i <= 4 bằng false, kết thúc vòng lặp.

Đoạn code i += 1 rất quan trọng, nó tăng biến i lên 1 đơn vị sau mỗi lần lặp để tránh bị lặp vô hạn, cũng như thỏa yêu cầu của bài toán.

Chạy chương trình trên bạn thu được kết quả như sau:

i = 1
i = 2
i = 3
i = 4

3. Vòng lặp While lồng nhau trong Visual Basic

Trong Visual Basic, một vòng lặp While nằm bên trong một vòng lặp While khác thì ta gọi là lồng nhau.

Ví dụ dưới đây mình đã lồng hai vòng lặp với nhau.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    While i < 4
      Console.WriteLine("i = {0}", i)
      i += 1
      Dim j As Integer = 1
      While j < 2
        Console.WriteLine("j = {0}", j)
        j += 1
      End While
    End While
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Chương trình này rất khó giải thích bằng text, vì vậy mình để cho bạn tự chạy và tự suy ngẫm nhé.

Kết quả của nó là:

i = 1
j = 1
i = 2
j = 1
i = 3
j = 1

4. Thoát khỏi vòng lặp While bằng lênh Exit

Ở bài vòng lặp For mình đã giới thiệu về lệnh này rồi nên mình chỉ đưa ra một ví dụ thôi nhé.

Nếu bạn thấy khó hiểu thì quay lại bài trước để đọc.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    While i < 4
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit While
    End While
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Chương trình này chỉ lặp một lần duy nhất, bởi vì đoạn code i += 1 sẽ tăng i = 2 nên lệnh Exit sẽ chạy.

Trên là hướng dẫn cách dùng vòng lặp While trong Visual Basic (VB). Hy vọng những kiến thức cơ bản này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc của vòng lặp này.

Cùng chuyên mục:

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại…

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong…

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Bảng Keywords trong Visual Basic

Bảng Keywords trong Visual Basic

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ…

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top