BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB), đây là vòng lặp mới lạ nên nếu bạn chưa học đến các kiểu dữ liệu nâng cao thì có thể tạm thời bỏ qua.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong một mảng (array) hoặc list.

Nói chung nó sẽ làm việc với các đối tượng tập hợp như array, list, v.v. để lặp qua từng phần tử của các tập hợp đó.

Chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh Exit, Continue trong vòng lặp For Each để thoát ra khỏi vòng lặp, hoặc tiếp tục cho bước lặp tiếp theo của vòng lặp, dựa trên yêu cầu của bài toán.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Cú pháp vòng lặp For Each VB

Sau đây là cú pháp vòng lặp For Each trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

For Each var_name As [Data_Type] In Collection_Object 
  // Statements to Execute
Next

Trong đó:

 • var_name biến lưu trữ giá trị của phần tử đang lặp, [Data_Type] là kiểu dữ liệu cho biến này.
 • Collection_Object là danh sách cần lặp

Như mình đã nói ở đầu bài, vòng lặp này không có điều kiện dừng, thay vào đó bạn sử dụng lệnh Exit hoặc Continue để điều khiển.

2. Vòng lặp For Each với mảng trong VB

Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng vòng lặp For Each trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic để lặp qua các phần tử mảng.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim names As String() = New String(2) {"Cường", "Freetuts", "Visual Basic"}
    For Each name As String In names
      Console.WriteLine(name)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Kết quả của chương trình này sẽ in ra màn hình các chuỗi như sau:

Cường
Freetuts
Visual Basic

Như bạn thấy, biến name sẽ lưu trữ giá trị của phần tử cho lần lặp đó.

 • Lần 1: Biến name = Cường
 • Lần 2: Biến name = Freetuts
 • Lần 3: Biến name = Visual Basic

3. Vòng lặp For Each với List trong VB

Dưới đây là ví dụ sử dụng vòng lặp For Each để lặp qua danh sách List.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim names As List(Of String) = New List(Of String)() From {
        "Học VB",
        "Tại Freetuts",
        "Miễn Phí"
      }
    For Each name As String In names
      Console.WriteLine(name)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Kết quả:

Học VB
Tại Freetuts
Miễn Phí

Trên là cú pháp và cách dùng vòng lặp For Each trong VB để lặp qua một mảng (array) và một danh sách (list).

Cùng chuyên mục:

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại…

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp…

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Bảng Keywords trong Visual Basic

Bảng Keywords trong Visual Basic

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ…

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top