BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh Select Case trong Visual Basic (VB), đây cũng là lệnh giúp rẻ nhánh chương trình, công dụng giống như lệnh if else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị cụ thể, lúc này sử dụng Select Case sẽ giúp code dễ đọc hơn nhiều so với lệnh If else.

1. Cú pháp Select Case trong Visual Basic

Nói chung, câu lệnh Select ... Case là một tập hợp nhiều lệnh Case, và nó sẽ chỉ thực thi một Case duy nhất dựa trên giá trị so khớp của biểu thức điều kiện.

Sau đây là cú pháp câu lệnh Select ... Case trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Select Case expresison
Case value1
// Chạy nếu expresison = value1, sau đó thoát khỏi lệnh Select
Case value2
// Chạy nếu expresison = value2, sau đó thoát khỏi lệnh Select
....
....
Case Else
// Chạy nếu không có case nào trên thỏa mãn
End Select

Khi expresison = value1 thì lệnh bên trong Case đầu tiên sẽ chạy, sau đó bỏ qua những case khác bằng cách thoát khỏi lệnh Select. Cứ như vậy cho đến hết các Case còn lại.

Trường hợp không có Case nào chạy thì code ở trong lệnh Case Else sẽ chạy, nó giống như lênh else trong lệnh if else vậy.

2. Ví dụ lệnh Select Case trong Visual Basic

Bây giờ ta sẽ làm một ví dụ đơn giản để bạn hiểu cách sử dụng lệnh này nhé.

Dưới đây là chương trình kiểm tra giá trị của một số, và in ra giá trị của số đó bằng chữ.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim x As Integer = 20
    Select Case x
      Case 10
        Console.WriteLine("x bằng 10")
      Case 15
        Console.WriteLine("x bằng 15")
      Case 20
        Console.WriteLine("x bằng 20")
      Case Else
        Console.WriteLine("Không xác định")
    End Select
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Trong ví dụ này do x = 20 nên câu lệnh ở Case 20 sẽ được chạy, sau đó nó thoát khỏi lệnh Select nên các Case phía dưới không được chạy.

 • Nếu bạn đổi giá trị của x = 10 thì Case 10 sẽ chạy.
 • Nếu bạn đổi giá trị của x = 15 thì Case 15 sẽ chạy.
 • Nếu bạn đổi x thành một giá trị khác với ba số trên thì Case Else sẽ chạy.

Lệnh Select Case có thể được sử dụng lồng nhau như những câu lệnh khác. Hãy xem ví dụ dưới đây để biết cách làm.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim x As Integer = 10, y As Integer = 5
    Select Case x
      Case 10
        Console.WriteLine("X bằng 10")
        Select Case y
          Case 5
            Console.WriteLine("Giá trị của y là 5")
        End Select
      Case 15
        Console.WriteLine("X bằng 15")
      Case 20
        Console.WriteLine("X bằng 20")
      Case Else
        Console.WriteLine("Không xác định")
    End Select
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Như bạn thấy, nếu chạy chương trình này thì ta lệnh Case 10 sẽ chạy, lúc này ở bên trong nó là một lệnh Select Case nữa nên trình biên dịch tiếp tục xử lý lệnh bên trong này.

Theo cá nhân mình thấy thì việc sử dụng lệnh Select Case lồng nhau trông sẽ rất rối, vì vậy tốt nhất bạn nên kết hợp với lệnh If Else để giúp chương trình được sáng sủa hơn.

Trên là hướng dẫn cách sử dụng lệnh Select Case trong Visual Basic. Nếu có thắc mắc hay góp ý gì thì hãy bình luận phía dưới nhé.

Cùng chuyên mục:

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại…

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong…

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp…

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Bảng Keywords trong Visual Basic

Bảng Keywords trong Visual Basic

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ…

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top