Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm ACOS trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm ACOS trong Oracle.

Hàm ACOS dùng để lấy giá trị cung cosin của một số cho trước.

1. Hàm ACOS trong Oracle

Sau đây là cú pháp và cách sử dụng hàm ACOS.

Cú pháp

ACOS( number )

Trong đó:

  • number là số cần tính sang giá trị cosin

Returns

Hàm này trả về một số (number).

Version

Hàm này sử dụng được ở các phiên bản sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Một vài ví dụ với hàm ACOS

Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ cách sử dụng và cách hoạt động của hàm ACOS.

ACOS(0.2)
# Result: 1.36943840600457

ACOS(0.35)
# Result: 1.21322522314939

ACOS(-0.15)
# Result: 1.72136459957158

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP