Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm DUM trong Oracle.

Hàm DUM dùng để xem thông tin chi tiết của một giá trị biểu thức, nó sẽ trả về một chuỗi gồm các thông tin: datatype code, the length in bytes, và hệ biểu diễn của giá trị đó. Hàm này thường dùng để debug.

DUMP( expression [, return_format] [, start_position] [, length] )

Sau đây là một vài ví dụ:

DUMP('Tech')
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'

DUMP('Tech', 10)
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'

DUMP('Tech', 16)
Result: 'Typ=96 Len=4: 54,65,63,68'

DUMP('Tech', 1016)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: 54,65,63,68'

DUMP('Tech', 1017)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: T,e,c,h'

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP