Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm INITCAP  trong Oracle.

Hàm INITCAP dùng để chuyển đuổi ký tự đầu tiên của mỗi từ sang chữ hoa, còn các ký tự còn lại sang chữ thường. Hàm này khá thú vị và dễ sử dụng.

1. Cú pháp hàm INITCAP trong Oracle

Sau đây là thông tin về cú pháp và cách sử dụng của hàm INITCAP.

Cú pháp 

INITCAP( string1 )

Trong đó string1 là chuỗi bạn muốn chuyển đổi.

Returns

Hàm INITCAP sẽ trả về một chuỗi mới và mỗi từ trong chuỗi sẽ có chữ cái đầu tiên là chữ hoa, còn lại là chữ thường.

Oracle version

Hàm này có thể sử dụng được ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm INITCAP trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hàm INITCAP này.

INITCAP('tech on the net');
Result: 'Tech On The Net'

INITCAP('GEORGE BURNS');
Result: 'George Burns'

Trên là tất cả thông tin của hàm INITCAP.

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.