CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức getClass() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức getClass() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để trả về tên class của một object nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình thực hiện chương trình chúng ta có thể sử dụng phương thức getClass() để kiểm tra xem một phương thức của object nào đó thuộc class nào.

Cú pháp phương thức getClass() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.getClass()

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • object là tên đối tượng của class được trả về.

*Lưu ý: object có thể thuộc class Object hoặc các class khác như ArrayList, String,... Vì các class này đều kế thừa từ class cha là Object.

Phương thức sẽ trả về class của object gọi phương thức.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có obj thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức getClass() để trả về tên class của obj.

Object obj = new Object();
System.out.println(obj1.getClass());
// kết quả trả về ->> class java.lang.Object

Cách dùng phương thức getClass() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức getClass() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ gọi phương thức getClass() từ class Object, ArrayList, String.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Object
  Object obj1 = new Object();
  System.out.println("\n\nobj1 thuộc "+obj1.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class String*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class String
  String obj2 = new String();
  System.out.println("obj2 thuộc " + obj2.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class ArrayList*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class ArrayList
  ArrayList<Integer> obj3 = new ArrayList<>();
  System.out.println("obj3 thuộc " + obj3.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình có thể gọi phương thức getClass() từ class ArrayList và String là vì chúng được kế thừa từ class Object.

*Lưu ý: các bạn nhớ import thư viện của ArrayList trước khi chạy chương trình nhé: import java.util.ArrayList;

Kết quả:

getclass 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện gọi phương thức getClass() từ class Main, các bạn cùng xem kết quả thế nào nhé.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Main
  Main obj = new Main();
  //gọi phương thức getClass() từ Main
  System.out.println("\n\nobj thuộc "+obj.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Tương tự như vậy ta cũng có thể gọi phương thức getClass() từ class Main, vì class Object là class cha của tất các các class khác trong Java.

Kết quả:

getclass 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức getClass() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải