SPRING BOOT
Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java Spring Boot là gì? Tại sao sử dụng Spring Boot trong Java Cài đặt Spring Boot trong Java, code một project Spring Boot cơ bản RESTful API là gì? Cách hoạt động của RESTful API trong Spring Boot RESTful API hoạt động qua giao thức HTTP như thế nào? CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot Java Các thuộc tính của Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf và Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng FreeMarker với Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng JSP và Spring Boot trong Java Cách dùng Logging trong Spring Boot Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào? Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay? Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2 Cách dùng Spring Email trong Spring Boot Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot Cách test RESTful API trong Spring Boot Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Với sự kết hợp giữa Spring Boot và MongoDB cho phép người lập trình tạo ra các ứng dụng web độc lập với cơ sở dữ liệu, có thể dễ dàng mở rộng và tăng cường tính bảo mật.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách tích hợp Spring Boot với MongoDB để tạo ra một ứng dụng web đơn giản, từ cài đặt môi trường đến viết mã để thực hiện các chức năng cơ bản. Bạn sẽ có thể học được cách thiết lập kết nối tới MongoDB, xử lý dữ liệu và các ngoại lệ phát sinh trong quá trình làm việc với MongoDB.

1. Giới thiệu

mongodb C6 B0ith springboot png

Spring Boot x MongoDB

Giới thiệu về Spring Boot và MongoDB

Trước khi đi tìm hiểu về MongoDB,bạn có thể tham khảo lại các khái niệm về Spring Boot nhé!!

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL (Not Only SQL), được phát triển bởi MongoDB Inc. Nó sử dụng mô hình lưu trữ tài liệu (document-oriented model) để lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON (Javascript Object Notation), tạo ra sự linh hoạt và dễ dàng mở rộng trong việc lưu trữ dữ liệu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

MongoDB cung cấp cho người dùng các tính năng như tìm kiếm phức tạp, phân tích dữ liệu, replication và sharding, tạo ra sự thuận tiện và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ các công cụ phân tích dữ liệu như MapReduce, Aggregation framework, và cung cấp các API cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Python, Ruby, C++, và cả JavaScript.

MongoDB cũng được đánh giá cao về tính bảo mật, với việc cung cấp các tính năng bảo mật như SSL/TLS, xác thực và phân quyền người dùng, và các chức năng audit để giám sát hoạt động trên cơ sở dữ liệu.

Tại sao nên kết hợp Spring Boot và MongoDB trong ứng dụng?

Khi phát triển ứng dụng web, sự kết hợp giữa Spring Boot và MongoDB mang lại nhiều lợi ích như sau:

 • Thuận tiện và dễ dàng sử dụng: Spring Boot và MongoDB đều có tính năng tự động cấu hình, giúp cho việc cài đặt và sử dụng đơn giản hơn so với các giải pháp truyền thống.
 • Linh hoạt trong lưu trữ dữ liệu: MongoDB sử dụng mô hình lưu trữ tài liệu, giúp cho việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON trở nên linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Đồng thời, Spring Boot hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, giúp cho việc thay đổi cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
 • Hiệu suất cao: MongoDB được thiết kế để xử lý dữ liệu với hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt. Đồng thời, Spring Boot cung cấp nhiều tính năng tối ưu hiệu suất, giúp tăng cường hiệu suất và tốc độ xử lý của ứng dụng.
 • Tính mở rộng cao: Khi kết hợp với Spring Boot, MongoDB cho phép ứng dụng có khả năng mở rộng tốt. MongoDB hỗ trợ cả replication và sharding, giúp tăng khả năng chịu tải của cơ sở dữ liệu và ứng dụng.
 • Bảo mật cao: Cả Spring Boot và MongoDB đều cung cấp nhiều tính năng bảo mật như xác thực và phân quyền người dùng, SSL/TLS và các chức năng audit để giám sát hoạt động trên cơ sở dữ liệu. Việc kết hợp hai công nghệ này giúp tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng.

2. Cài đặt môi trường

Cài đặt Java Development Kit (JDK)

Để phát triển ứng dụng Spring Boot, bạn cần cài đặt Java Development Kit (JDK) phiên bản 8 trở lên. Bạn có thể tải JDK từ trang chủ của Oracle: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html

Sau khi tải xuống, bạn cài đặt JDK bằng các bước thực hiện thông thường.

Cài đặt và cấu hình MongoDB

Để sử dụng MongoDB trong ứng dụng Spring Boot, bạn cần cài đặt MongoDB lên máy tính của mình. Bạn có thể tải MongoDB từ trang chủ của nó: https://www.mongodb.com/try/download/community

Sau khi tải xuống, bạn cài đặt MongoDB bằng các bước thực hiện thông thường. Khi cài đặt xong, bạn cần cấu hình MongoDB bằng cách tạo một thư mục để lưu trữ dữ liệu và cấu hình MongoDB để sử dụng thư mục này.

Cài đặt và cấu hình Spring Boot

Bạn có thể tải Spring Boot từ trang chủ của nó: https://spring.io/projects/spring-boot

Sau khi tải xuống, bạn có thể import Spring Boot vào các IDE như Eclipse hoặc IntelliJ IDEA và bắt đầu phát triển ứng dụng.

Ngoài ra, bạn cần cấu hình các thông số kết nối MongoDB trong ứng dụng Spring Boot. Để làm điều này, bạn có thể thêm các thông số kết nối vào tệp application.properties hoặc application.yml của ứng dụng Spring Boot.

Ví dụ:

spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/mydatabase

Trong đó, mongodb://localhost:27017 là đường dẫn đến MongoDB, mydatabase là tên cơ sở dữ liệu.

Với các thông số này, ứng dụng Spring Boot sẽ kết nối đến cơ sở dữ liệu MongoDB và sử dụng nó trong quá trình phát triển ứng dụng.

3. Tạo dự án Spring Boot với MongoDB

Để tạo dự án Spring Boot với MongoDB, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Tạo một project Spring Boot mới

Bạn có thể tạo một project Spring Boot mới bằng cách sử dụng Spring Initializr. Truy cập https://start.spring.io/ và cấu hình các thông số như sau:

 • Project: Maven hoặc Gradle (tùy chọn)
 • Language: Java
 • Spring Boot: phiên bản mới nhất
 • Group: package name của bạn (ví dụ: com.example)
 • Artifact: tên project của bạn (ví dụ: spring-mongodb-demo)
 • Dependencies: chọn các dependencies cần thiết để tích hợp với MongoDB, chẳng hạn như Spring Data MongoDB, Spring Web, và Spring Boot DevTools.

taoProjectMongoDBwithSpringBoot png

Sau khi cấu hình xong, bạn có thể tải xuống file ZIP của project và giải nén ra để bắt đầu phát triển ứng dụng.

Thêm các dependency cần thiết để tích hợp với MongoDB

Sau khi tạo project, bạn cần thêm các dependency cần thiết để tích hợp với MongoDB. Các dependency này bao gồm:

 • spring-boot-starter-data-mongodb: cung cấp tích hợp Spring Data MongoDB vào ứng dụng Spring Boot.
 • spring-boot-starter-web: cung cấp tích hợp Spring Web vào ứng dụng Spring Boot để xử lý các yêu cầu HTTP.
 • spring-boot-devtools: cung cấp các công cụ hỗ trợ phát triển nhanh, chẳng hạn như tự động tải lại ứng dụng khi có thay đổi trong mã nguồn.

Bạn có thể thêm các dependency này vào file pom.xml của Maven hoặc file build.gradle của Gradle.

Ví dụ với Maven:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
    <optional>true</optional>
  </dependency>
</dependencies>

Ví dụ với Gradle:

dependencies {
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-mongodb'
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
  runtimeOnly 'org.springframework.boot:spring-boot-devtools'
}

Cấu hình kết nối với MongoDB

Để cấu hình kết nối với MongoDB, bạn có thể thêm các thông số kết nối vào tệp application.properties hoặc application.yml của ứng dụng Spring Boot, như đã đề cập trong phần trước.

Ví dụ với application.properties:

spring.data.mongodb.host=localhost
spring.data.mongodb.port=27017
spring.data.mongodb.database=mydatabas

Trong đó:

 • spring.data.mongodb.host: địa chỉ của MongoDB server, mặc định là localhost.
 • spring.data.mongodb.port: cổng kết nối tới MongoDB server, mặc định là 27017.
 • spring.data.mongodb.database: tên database sử dụng trong MongoDB.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn cấu hình khác để tùy chỉnh kết nối tới MongoDB, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu.

Ví dụ với application.yml:

```yaml
spring:
 data:
  mongodb:
   host: localhost
   port: 27017
   database: mydatabase

Sau khi đã cấu hình xong, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng sử dụng Spring Boot và MongoDB.

4. Viết mã thực hiện các chức năng cơ bản

Tạo các model class để mapping với collection trong MongoDB

Để tương tác với MongoDB, ta cần phải tạo các model class để ánh xạ với các collection trong MongoDB.

Ví dụ, ta sẽ tạo một model class Product để ánh xạ với collection products trong MongoDB.

@Document(collection = "products")
public class Product {

  @Id
  private String id;

  private String name;

  private String description;

  private double price;

  // constructors, getters, setters
}

Trong đó:

 • @Document(collection = "products"): đánh dấu class này là một document trong collection products.
 • @Id: đánh dấu trường id là trường ID của document.
 • Các trường khác đại diện cho các thuộc tính của document.

Viết mã để thực hiện các chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Để thực hiện các chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete), ta sử dụng MongoRepository của Spring Data MongoDB.

Ví dụ, để thêm một sản phẩm mới vào database, ta sử dụng phương thức save của MongoRepository như sau:

Lớp Repository:

@Repository
public interface ProductRepository extends MongoRepository<Product, String> {
}

Lớp Service:

@Service
public class ProductService {

  @Autowired
  private ProductRepository productRepository;

  public Product save(Product product) {
    return productRepository.save(product);
  }

  // other CRUD methods
}

Để lấy tất cả các sản phẩm từ database, ta sử dụng phương thức findAll của MongoRepository như sau:

@Service
public class ProductService {

  @Autowired
  private ProductRepository productRepository;

  public List<Product> findAll() {
    return productRepository.findAll();
  }

  // other CRUD methods
}

Để cập nhật thông tin của một sản phẩm trong database, ta sử dụng phương thức save của MongoRepository như sau:

@Service
public class ProductService {

  @Autowired
  private ProductRepository productRepository;

  public Product update(Product product) {
    return productRepository.save(product);
  }

  // other CRUD methods
}

Để xóa một sản phẩm từ database, ta sử dụng phương thức deleteById của MongoRepository như sau:

@Service
public class ProductService {

  @Autowired
  private ProductRepository productRepository;

  public void deleteById(String id) {
    productRepository.deleteById(id);
  }

  // other CRUD methods
}

Thực hiện các truy vấn cơ bản

Để thực hiện các truy vấn cơ bản với MongoDB, ta có thể sử dụng MongoTemplate của Spring Data MongoDB.

Ví dụ, để tìm kiếm tất cả các sản phẩm có giá nhỏ hơn 100, ta sử dụng Query Criteria như sau:

@Service
public class ProductService {

  @Autowired
  private MongoTemplate mongoTemplate;

  public List<Product> findByPriceLessThan(double price) {
    Query query = new Query();
    query.addCriteria(Criteria.where("price").lt(price));
    return mongoTemplate.find(query,
Product.class);
}
// other query methods
}

Trong đó:

 • Query: đại diện cho một câu truy vấn với các tiêu chí (criteria) được đưa vào thông qua phương thức addCriteria.
 • Criteria: đại diện cho một tiêu chí (criteria) trong truy vấn, ở đây chúng ta sử dụng Criteria.where("price").lt(price) để tìm kiếm các sản phẩm có giá nhỏ hơn price.
 • mongoTemplate.find: thực hiện truy vấn và trả về kết quả dưới dạng danh sách các đối tượng Product.

Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng @Query để định nghĩa các truy vấn với ngôn ngữ truy vấn của MongoDB (MongoDB Query Language).

Ví dụ, để tìm kiếm tất cả các sản phẩm có tên chứa từ khóa keyword, ta có thể định nghĩa phương thức findByKeyword như sau:

@Service
public class ProductService {

  @Autowired
  private ProductRepository productRepository;

  @Autowired
  private MongoTemplate mongoTemplate;

  public List<Product> findByKeyword(String keyword) {
    String regex = ".*" + keyword + ".*";
    return mongoTemplate.find(Query.query(Criteria.where("name").regex(regex, "i")), Product.class);
  }

  // other CRUD and query methods
}

Trong đó:

 • regex: đại diện cho biểu thức chính quy (regular expression) để tìm kiếm các sản phẩm có tên chứa từ khóa keyword.
 • i: đánh dấu biểu thức chính quy này là không phân biệt chữ hoa chữ thường (case-insensitive).
 • Query.query: đại diện cho một câu truy vấn được định nghĩa bằng ngôn ngữ truy vấn của MongoDB.
 • Criteria.where("name").regex(regex, "i"): định nghĩa tiêu chí truy vấn để tìm kiếm các sản phẩm có tên chứa từ khóa keyword.
 • mongoTemplate.find: thực hiện truy vấn và trả về kết quả dưới dạng danh sách các đối tượng Product.

Trên đây là một số ví dụ về cách thực hiện các chức năng cơ bản và truy vấn cơ bản với Spring Boot và MongoDB. Tuy nhiên, để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, ta cần phải nghiên cứu sâu hơn về các tính năng và khả năng của Spring Boot và MongoDB.

Với các chức năng cơ bản mình đã hướng dẫn ở trên các bạn có thể tham khảo để xây dựng ứng dụng của bạn và chạy để kiểm tra kết quả nhé!!

5. Xử lý ngoại lệ và lỗi

Xử lý các ngoại lệ phát sinh trong quá trình thao tác với MongoDB

Trong quá trình thao tác với MongoDB và tích hợp với Spring Boot, có thể xảy ra các ngoại lệ và lỗi. Để xử lý các ngoại lệ và lỗi này, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Sử dụng các cơ chế xử lý ngoại lệ của Java: Chúng ta có thể sử dụng các cơ chế xử lý ngoại lệ của Java để xử lý các ngoại lệ phát sinh trong quá trình thao tác với MongoDB. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng khối try-catch để bắt các ngoại lệ và xử lý chúng.
 • Sử dụng các cơ chế xử lý ngoại lệ của Spring Boot: Spring Boot cung cấp nhiều cơ chế xử lý ngoại lệ khác nhau để giúp chúng ta xử lý các ngoại lệ phát sinh trong ứng dụng. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng @ExceptionHandler để bắt các ngoại lệ và xử lý chúng.
 • Sử dụng các cơ chế log để ghi log các ngoại lệ và lỗi: Chúng ta có thể sử dụng các cơ chế log của Spring Boot để ghi log các ngoại lệ và lỗi phát sinh trong quá trình thao tác với MongoDB.

Các lỗi phổ biến khi tích hợp Spring Boot với MongoDB và cách giải quyết chúng

Các lỗi phổ biến khi tích hợp Spring Boot với MongoDB bao gồm:

 • Không thể kết nối tới MongoDB: Nếu không thể kết nối tới MongoDB, chúng ta nên kiểm tra lại cấu hình kết nối và đảm bảo rằng thông tin kết nối là chính xác.
 • Lỗi phát sinh trong quá trình truy vấn dữ liệu: Nếu xảy ra lỗi trong quá trình truy vấn dữ liệu, chúng ta nên kiểm tra lại câu truy vấn và đảm bảo rằng nó đúng với cấu trúc của collection.
 • Lỗi phát sinh trong quá trình lưu dữ liệu: Nếu xảy ra lỗi trong quá trình lưu dữ liệu, chúng ta nên kiểm tra lại dữ liệu và đảm bảo rằng nó đúng với cấu trúc của collection.
 • Lỗi phát sinh trong quá trình mapping giữa model class và collection: Nếu xảy ra lỗi trong quá trình mapping giữa model class và collection, chúng ta nên kiểm tra lại các annotation và đảm bảo rằng chúng được định nghĩa đúng với cấu trúc của collection.

6. Các câu hỏi thường gặp

MongoDB có miễn phí hay không?

Có, MongoDB cung cấp phiên bản Community Edition miễn phí.

Làm thế nào để cài đặt và khởi chạy MongoDB trên máy tính của tôi?

Bạn có thể tải xuống phiên bản MongoDB Community Edition từ trang web chính thức của MongoDB và cài đặt nó trên máy tính của mình. Sau đó, bạn có thể khởi động MongoDB bằng cách sử dụng lệnh "mongod" trong Command Prompt hoặc Terminal.

Tại sao chúng ta nên sử dụng Spring Boot và MongoDB?

Spring Boot giúp chúng ta nhanh chóng phát triển ứng dụng web và đơn giản hóa việc cấu hình. MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt, có thể xử lý dữ liệu phi cấu trúc và cung cấp hiệu suất tốt cho các ứng dụng web.

Làm thế nào để thực hiện các truy vấn phức tạp trong MongoDB với Spring Boot?

Bạn có thể sử dụng các truy vấn MongoDB thông qua Spring Data MongoDB, cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ truy vấn phức tạp như aggregation framework, indexing và text search.

7. Kết bài viết

Trên đây là một hướng dẫn về cách tích hợp Spring Boot và MongoDB để phát triển ứng dụng web. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình phát triển ứng dụng của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này và chúc các bạn thành công trong công việc lập trình của mình.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Top