SPRING BOOT
Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java Spring Boot là gì? Tại sao sử dụng Spring Boot trong Java Cài đặt Spring Boot trong Java, code một project Spring Boot cơ bản RESTful API là gì? Cách hoạt động của RESTful API trong Spring Boot RESTful API hoạt động qua giao thức HTTP như thế nào? CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot Java Các thuộc tính của Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf và Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng FreeMarker với Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng JSP và Spring Boot trong Java Cách dùng Logging trong Spring Boot Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào? Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay? Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2 Cách dùng Spring Email trong Spring Boot Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot Cách test RESTful API trong Spring Boot Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Spring Boot Actuator: Giám sát và quản lý ứng dụng Spring Boot của bạn một cách dễ dàng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về Spring Boot Actuator và cách sử dụng nó để giám sát và quản lý ứng dụng Spring Boot của bạn.

1. Spring Boot Actuator là gì?

Khái quát về Spring Boot Actuator:

Spring Boot Actuator là một module trong Spring Boot framework, cung cấp các chức năng quản lý và giám sát ứng dụng của bạn. Actuator cho phép bạn xem thông tin về ứng dụng của mình, bao gồm các endpoint HTTP để truy cập thông tin cụ thể như thông tin về các bean, thống kê về lưu lượng và trạng thái các kết nối cơ sở dữ liệu, thông tin về bộ nhớ và hiệu suất của ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Công dụng:

Với Spring Boot Actuator, bạn có thể dễ dàng kiểm tra và giám sát các thành phần của ứng dụng và thực hiện các hành động như tắt hoặc khởi động lại ứng dụng, tạo và xem các metric và log. Điều này giúp cho việc quản lý, giám sát và triển khai ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Tính năng:

Spring Boot Actuator cung cấp các tính năng quản lý, giám sát và điều khiển ứng dụng của bạn. Các tính năng chính của Spring Boot Actuator bao gồm:

 1. Quản lý thông tin ứng dụng: Spring Boot Actuator cung cấp endpoint /info để cung cấp thông tin về ứng dụng của bạn như tên, phiên bản, mô tả, v.v.

 2. Quản lý endpoint: Spring Boot Actuator cung cấp các endpoint để quản lý và giám sát ứng dụng của bạn như /health, /metrics, /trace, /beans, /env, /dump và /shutdown. Bạn có thể tùy chỉnh các endpoint này để phù hợp với nhu cầu của bạn.

 3. Giám sát metrics: Spring Boot Actuator cung cấp các endpoint để giám sát các metric của ứng dụng như số lượng request, thời gian phản hồi, lượng bộ nhớ được sử dụng, v.v. Bạn có thể tùy chỉnh các metric này để giám sát các thông số phù hợp với nhu cầu của bạn.

 4. Kiểm tra sức khỏe (health check): Spring Boot Actuator cung cấp endpoint /health để kiểm tra sức khỏe của ứng dụng của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh các kiểm tra này để phù hợp với nhu cầu của bạn.

 5. Quản lý logging: Spring Boot Actuator cung cấp endpoint để quản lý các log của ứng dụng của bạn. Bạn có thể xem các log này, thiết lập các cấu hình log, v.v.

 6. Quản lý shutdown và restart: Spring Boot Actuator cung cấp endpoint để shutdown hoặc restart ứng dụng của bạn.

 7. Bảo mật: Spring Boot Actuator cho phép bạn bảo mật các endpoint bằng cách sử dụng Spring Security hoặc các phương pháp khác để định nghĩa quyền truy cập hoặc sử dụng các tính năng như IP whitelist hoặc token để bảo mật các endpoint.

Ưu điểm của Spring Boot Actuator:

 • Dễ sử dụng: Actuator cung cấp các endpoint HTTP để truy cập các thông tin quản lý và giám sát ứng dụng của bạn, làm cho việc sử dụng Actuator rất dễ dàng.

 • Cung cấp thông tin hữu ích: Actuator cung cấp các thông tin quản lý và giám sát hữu ích về ứng dụng của bạn, bao gồm các thông tin về bộ nhớ, thống kê về lưu lượng và trạng thái các kết nối cơ sở dữ liệu, và các metric và log.

 • Tích hợp dễ dàng: Actuator được tích hợp sẵn với Spring Boot, làm cho việc sử dụng nó vô cùng dễ dàng.

 • Linh hoạt: Actuator cung cấp cho người dùng khả năng tùy chỉnh các endpoint và thông tin được truy cập, giúp cho việc sử dụng nó trở nên linh hoạt hơn.

Nhược điểm của Spring Boot Actuator:

 • Bảo mật: Actuator cung cấp các endpoint HTTP để truy cập thông tin quản lý và giám sát ứng dụng của bạn, điều này có thể tạo ra những lỗ hổng bảo mật. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng khi sử dụng nó và cấu hình bảo mật cho các endpoint của nó.

 • Hiệu suất: Nếu bạn cấu hình Actuator để hiển thị quá nhiều thông tin, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng của bạn. Vì vậy, bạn cần phải cân nhắc mức độ hiển thị thông tin của nó để đảm bảo hiệu suất của ứng dụng của bạn không bị ảnh hưởng.

2. Tạo dự án với Spring Boot Actuator

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot phiên bản 1.5.12 .

Nên chú ý là các phiên bản 2.x có rất nhiều thay đổi so với các phiên bản 1.x.

Bước 1: Tạo mới một project với Spring Stater Project.

Bạn hãy mở Eclipse và chọn File > New > Spring Stater Project

b1 png

Bước 2: Chọn cấu hình cho project:

Đặt các thông tin cấu hình cho dự án, bao gồm Group và Artifact, và chọn các cấu hình Maven nếu cần thiết. Nhấn Finish để tạo dự án.

Cụ thể:

 1. Trong cửa sổ New Spring Starter Project, nhập tên dự án vào trường "Name".
 2. Chọn "Maven" từ các lựa chọn "Type".
 3. Chọn Spring Boot version cho dự án. Bạn có thể chọn phiên bản mới nhất hoặc phiên bản phù hợp với nhu cầu của mình.
 4. Nhập tên các trường group, artifact, description vào
 5. Nhấn nút "Next" để tiếp tục.

buoc2 png

Bước 3: Chọn Vesion

Bạn sẽ phải chọn Spring Boot Véion hợp lí, trong ví dụ này mình sẽ sử dụng version 1.5.12, bạn có thể tham khảo.

Sau khi chọn được version thì bạn sẽ chọn các cấu hình cho dự án bao gồm: DevTools, Lombok, Actuator, Web. Sau đó ấn Next.

buoc3 png

Bước 4: Tạo project thành công

Sau khi làm đúng như các bước ở phía trên thì quá trình tạo project sẽ được thực hiện:

buoc4 png

Sau khi tạo thành công thì chúng ta sẽ có một project như hình phía dưới:

buoc5 png

Trên đây là quá trình tạo Spring Boot Actuator project.

3. Cấu hình Spring Boot Actuator

Spring Boot Actuator là một module của Spring Boot cung cấp các endpoint để quản lý ứng dụng và giám sát các thông tin về ứng dụng. Để cấu hình Spring Boot Actuator, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Thêm Spring Boot Actuator vào file pom.xml (nếu sử dụng Maven) hoặc build.gradle (nếu sử dụng Gradle):

<!-- Nếu sử dụng Maven -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>

// Nếu sử dụng Gradle
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator'

Bước 2: Cấu hình các endpoint cho Spring Boot Actuator trong file application.properties hoặc application.yml:

# Cho phép các endpoint của Actuator
management.endpoints.web.exposure.include=*

# Cho phép thay đổi trạng thái của ứng dụng thông qua endpoint /actuator/shutdown
management.endpoint.shutdown.enabled=true

# Cho phép đăng nhập vào endpoint của Actuator với tài khoản và mật khẩu được định nghĩa trong application.properties
management.endpoint.health.show-details=always
management.endpoints.web.base-path=/actuator
management.endpoints.web.path-mapping.health=health
management.endpoints.web.path-mapping.info=info
management.endpoints.web.path-mapping.metrics=metrics
management.endpoints.web.path-mapping.prometheus=prometheus
spring.security.user.name=admin
spring.security.user.password=admin123

Trong đó, management.endpoints.web.exposure.include=* cho phép tất cả các endpoint của Actuator đều được sử dụng, bao gồm /actuator/health, /actuator/info, /actuator/metrics, /actuator/prometheus, vv.

Bước 3: (Tùy chọn) Tạo ra các custom endpoint bằng cách tạo ra các Spring Bean với annotation @Endpoint@ReadOperation, @WriteOperation và/hoặc @DeleteOperation.

Ví dụ:

@Component
@Endpoint(id = "hello")
public class HelloEndpoint {
 
  @ReadOperation
  public String hello() {
    return "Hello World!";
  }
 
  @WriteOperation
  public void updateHello(String newValue) {
    // Do something
  }
}

Trên đây là một số bước cấu hình cơ bản để sử dụng Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot của bạn. Việc cấu hình chi tiết có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng của từng dự án.

Bước 4: Chạy project:

Sau khi chạy project thì chúng ta sẽ được giao diện như sau:

ketqua1 png

Trên đây chỉ là một ví dụ cơ bản về Spring Boot Actuator, hi vọng qua ví dụ này bạn có thể hình dung ra cấu trúc cơ bản của Spring Boot Actuator.

4. Các câu hỏi thường gặp

Các tính năng của Spring Boot Actuator là gì?

Spring Boot Actuator cung cấp các tính năng như: quản lý thông tin ứng dụng, quản lý endpoint, giám sát metrics và health checks, quản lý logging, quản lý shutdown và restart.

Làm thế nào để sử dụng Spring Boot Actuator trong ứng dụng của tôi?

Để sử dụng Spring Boot Actuator, bạn cần bổ sung thư viện actuator vào classpath của ứng dụng và cấu hình các tùy chọn trong tệp application.properties hoặc application.yml.

Các endpoint mặc định của Spring Boot Actuator là gì?

Các endpoint mặc định của Spring Boot Actuator bao gồm: /health, /info, /metrics, /trace, /beans, /env, /dump và /shutdown.

Tôi có thể tùy chỉnh các endpoint của Spring Boot Actuator không?

Có, bạn có thể tùy chỉnh các endpoint của Spring Boot Actuator bằng cách cấu hình trong tệp application.properties hoặc application.yml.

Làm thế nào để bảo mật các endpoint của Spring Boot Actuator?

Bạn có thể bảo mật các endpoint của Spring Boot Actuator bằng cách sử dụng Spring Security để định nghĩa các quyền truy cập cho các endpoint. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng như IP whitelist hoặc token để bảo mật các endpoint.

Làm thế nào để giám sát metrics của ứng dụng của tôi với Spring Boot Actuator?

Bạn có thể sử dụng endpoint /metrics để giám sát các metric của ứng dụng của bạn. Spring Boot Actuator hỗ trợ nhiều loại metrics như: JVM, HTTP request, tomcat, các thư viện được sử dụng trong ứng dụng, v.v.

5. Kết bài viết

Spring Boot Actuator là một công cụ quan trọng cho các nhà phát triển Java khi muốn quản lý và giám sát ứng dụng của họ. Nếu bạn đang sử dụng Spring Boot, hãy nên khám phá và sử dụng tính năng mạnh mẽ này để tăng cường hiệu suất và tin cậy của ứng dụng của bạn. Và hi vọng qua bài viết trên bạn đã hiểu rõ hơn về Spring Boot Actuator và áp dụng thành công vào các dự án!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top