SPRING BOOT
Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java Spring Boot là gì? Tại sao sử dụng Spring Boot trong Java Cài đặt Spring Boot trong Java, code một project Spring Boot cơ bản RESTful API là gì? Cách hoạt động của RESTful API trong Spring Boot RESTful API hoạt động qua giao thức HTTP như thế nào? CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot Java Các thuộc tính của Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf và Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng FreeMarker với Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng JSP và Spring Boot trong Java Cách dùng Logging trong Spring Boot Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào? Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay? Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2 Cách dùng Spring Email trong Spring Boot Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot Cách test RESTful API trong Spring Boot Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách tích hợp Apache Tiles vào Spring Boot và sử dụng nó để quản lý giao diện web một cách hiệu quả và dễ dàng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như chúng ta biết Apache Tiles là một thư viện mã nguồn mở cho phép quản lý giao diện web hiệu quả và dễ dàng trong ứng dụng Java. Khi xây dựng một ứng dụng web, việc quản lý các mẫu trang và thành phần giao diện có thể trở nên khó khăn và dễ dàng gây lỗi.

1. Apache Tiles là gì?

apache tiles logo jpg

Apache Tiles

Apache Tiles là một thư viện mã nguồn mở cho phép quản lý giao diện web hiệu quả và dễ dàng trong ứng dụng Java. Thư viện này cho phép tách riêng các thành phần giao diện, ví dụ như header, footer, sidebar, và sử dụng chúng lại trong các trang khác nhau của ứng dụng. Điều này giúp giảm thiểu sự trùng lặp và cải thiện tính bảo trì của ứng dụng web.

Apache Tiles được xây dựng trên nền tảng Java Servlet và JSP, và có thể tích hợp với các framework Java như Spring và Struts. Nó cung cấp một số tính năng như kế thừa mẫu, định nghĩa các khối giao diện, định nghĩa các thẻ giao diện, và quản lý tài nguyên tĩnh. Apache Tiles đã được sử dụng rộng rãi trong các dự án Java web và được đánh giá là một trong những giải pháp tốt nhất cho việc quản lý giao diện web trong ứng dụng Java.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tại sao Apache Tiles lại được tích hợp với Spring Boot?

Apache Tiles là một framework giúp quản lý cấu trúc layout của ứng dụng web bằng cách sử dụng các thành phần gọi là "tiles". Spring Boot là một framework Java được thiết kế để giúp phát triển ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Việc sử dụng Apache Tiles với Spring Boot giúp giảm thiểu thời gian và công sức phát triển, và giúp cho các trang web của ứng dụng có thể được quản lý một cách hiệu quả hơn.

Sử dụng Apache Tiles trong Spring Boot cũng giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn. Apache Tiles cho phép định nghĩa các khối giao diện, định nghĩa các thẻ giao diện, và quản lý tài nguyên tĩnh. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng các trang web phức tạp một cách dễ dàng hơn, đồng thời giảm thiểu sự lặp lại và cải thiện tính bảo trì của mã nguồn.

Ngoài ra, Apache Tiles cũng tích hợp tốt với Spring Boot. Spring Boot cung cấp các tính năng cho phát triển ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng, chẳng hạn như sử dụng Spring MVC để xử lý các yêu cầu HTTP. Kết hợp với Apache Tiles, chúng ta có thể xây dựng các trang web động một cách hiệu quả và dễ dàng.

Ưu và nhược điểm của Apache Tiles.

Ưu điểm của Apache Tiles:

 • Tách riêng thành phần giao diện: Apache Tiles cho phép tách các thành phần giao diện như header, footer, sidebar ra khỏi các trang web và sử dụng chúng lại trong các trang khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu sự trùng lặp và cải thiện tính bảo trì của ứng dụng web.

 • Quản lý giao diện dễ dàng: Apache Tiles cho phép định nghĩa các khối giao diện, định nghĩa các thẻ giao diện và quản lý tài nguyên tĩnh. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng các trang web phức tạp một cách dễ dàng hơn và giảm thiểu sự lặp lại của mã nguồn.

 • Tích hợp tốt với Spring Boot: Apache Tiles tích hợp tốt với Spring Boot, cung cấp các tính năng phát triển ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng.

 • Tính mở rộng: Apache Tiles cho phép mở rộng các tính năng bằng cách tạo các plugin riêng.

 • Cộng đồng hỗ trợ: Apache Tiles có cộng đồng hỗ trợ lớn, với nhiều tài liệu và hướng dẫn hữu ích.

Nhược điểm của Apache Tiles:

 • Phức tạp: Cấu hình Apache Tiles có thể tương đối phức tạp đối với những người mới bắt đầu.

 • Khó kiểm soát: Sử dụng Apache Tiles có thể khiến cho mã nguồn trở nên phức tạp hơn và khó kiểm soát hơn.

 • Giới hạn về tính năng: Apache Tiles có giới hạn về tính năng so với các thư viện giao diện khác như Thymeleaf hoặc Freemarker.

Tuy nhiên, tổng thể Apache Tiles vẫn là một thư viện giao diện tốt và được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web Java.

2. Các bước tạo dự án tích hợp Apache Tiles với Spring Boot

Sau khi tìm hiểu về Apache Tiles và các tiện lợi của Apache Tiles thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để tạo được một dự án tích hợp thư viện Apache Tiles với Spring Boot nhé.

Để có một project sử dụng được Apache Tiles thì bước đầu tiên ta sẽ làm theo các bước như mấy bài trước mình đã hướng dẫn:

Bước 1: Tạo mới một project với Spring Maven Project.

Bạn hãy mở Eclipse và chọn File > New > Maven Project.

B1 png

Bước 2: Chọn cấu hình cho project.

Chọn Create a simple project (skip archetype selection) và nhấn Next.

simpleProject png

Bước 3: Đặt tên cho project và chọn đường dẫn để lưu trữ project.

Đặt các thông tin cấu hình cho dự án, bao gồm Group và Artifact, và chọn các cấu hình Maven nếu cần thiết. Nhấn Finish để tạo dự án.

Cụ thể:

 1. Trong cửa sổ New Spring Starter Project, nhập tên dự án vào trường "Name".
 2. Chọn Spring Boot version cho dự án. Bạn có thể chọn phiên bản mới nhất hoặc phiên bản phù hợp với nhu cầu của mình.
 3. Nhập tên các trường group, artifact, description vào
 4. Nhấn nút "Next" để tiếp tục.

Nhấn Finish để tiếp tục.

b4 png

Bước 4: Tạo project thành công.

Sau khi thực hiện đúng với các bước trên thì mình đã tạo thành công được một project trên Eclipse với giao diện projetc như hình bên dưới:

project png

Bước 5: Thêm thư viện vào file pom.xml

Sau khi đã có project, để chạy được dự án thì chúng ta cần phải thêm thư viện của Apache Tiles vào file pom.xml

Code dependency của Apache Tiles vào nhé các bạn:

<!-- Apache Tiles -->
<dependency>
 <groupId>org.apache.tiles</groupId>
 <artifactId>tiles-jsp</artifactId>
 <version>3.0.7</version>
</dependency>

Bước 6: Tạo các file hiển thị giao diện:

Để có thể hiển thị view ứng dụng thì bước tiếp theo chúng ta cần tạo các file jsp để code giao diện.

Cụ thể các bước tạo file JSP:

 1. Chuột phải vào thư mục WebContent (hoặc tên thư mục tương tự) trong khung Project Explorer và chọn New > JSP File.

 2. Trong hộp thoại New JSP File, nhập tên cho file JSP và chọn thư mục để lưu trữ file.

 3. Bấm Next để chọn cấu hình trang JSP mới. Ở đây, bạn có thể chọn một Template để sử dụng hoặc bỏ qua bước này và bấm Finish để tạo file JSP mặc định.

 4. Eclipse sẽ tạo ra một file JSP mới và hiển thị nó trong trình soạn thảo. Bạn có thể nhập mã HTML, Java và JSP vào file này.

filejsp png

Bước 7: Code giao diện:

Để có được một giao diện thì bước tiếp theo chúng ta sẽ thực diện code file jsp.

Ví dụ, các bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

XHTML
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@taglib uri="http://tiles.apache.org/tags-tiles" prefix="tiles"%>
<%@ page session="false"%>
<html>
<head>
<title>Welcome</title>
</head>
<body>
	<h1>Hello World!</h1>
	<tiles:insertAttribute name="content" />
</body>
</html>

Bước 8: Thêm thư viện JSTL

Để sử dụng thư viện JSTL trong một ứng dụng web Java, bạn cần thêm dependency cho JSTL vào file pom.xml (nếu bạn đang sử dụng Maven) hoặc build.gradle (nếu bạn đang sử dụng Gradle) của dự án. Thư viện JSTL có thể được tải về từ các kho lưu trữ Maven như sau:

<dependency>
  <groupId>jstl</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
  <version>1.2</version>
</dependency>

Nếu sử dụng Gradle:

compile group: 'jstl', name: 'jstl', version: '1.2'

Lưu ý rằng, bạn cần cấu hình web.xml để khai báo thư viện JSTL và sử dụng cú pháp JSTL trong các file JSP.

Ví dụ:

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

Bước 9: Định nghĩa bean cho Apache TilesConfigurer

Tạo một bean của Apache TilesConfigurer trong ứng dụng Spring Boot của bạn để cấu hình Tiles. Bean này được sử dụng để chỉ định thư mục chứa các file layout và thiết lập một số thuộc tính như tên của file layout mặc định.

@Configuration
public class TilesConfig {

  @Bean
  public TilesConfigurer tilesConfigurer() {
    TilesConfigurer configurer = new TilesConfigurer();
    configurer.setDefinitions(new String[] {"/WEB-INF/tiles.xml"});
    configurer.setCheckRefresh(true);
    return configurer;
  }

  @Bean
  public TilesViewResolver tilesViewResolver() {
    TilesViewResolver resolver = new TilesViewResolver();
    return resolver;
  }

}

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo một bean của Apache TilesConfigurer và cấu hình nó bằng cách thiết lập đường dẫn của file cấu hình Tiles và một số thuộc tính khác như checkRefresh để tự động tải lại các file khi chúng được thay đổi.

Bước 9: Tạo controller:

Sau khi hoàn thành các bước sau thì việc cuối cùng mà chúng ta cần làm để có một dự án đầy đủ là tạo controller.

File Controller thường được sử dụng để đọc các tệp cấu hình Tiles từ các tệp như properties file hoặc XML file. Sau đó, các thành phần Tiles sử dụng các thông tin được cung cấp bởi File Controller để hiển thị các trang web của ứng dụng.

Trong Spring Boot, bạn có thể tạo một lớp File Controller bằng cách sử dụng các chức năng của framework Spring MVC.

Ví dụ:

@Controller
public class FileController {
 
 @Value("${tiles.config.location}")
 private String tilesConfigLocation;

 @RequestMapping("/tiles-configuration")
 public String getTilesConfiguration(Model model) {
  model.addAttribute("tilesConfigLocation", tilesConfigLocation);
  return "tiles-configuration";
 }
}

Trong đoạn mã trên, @Controller được sử dụng để đánh dấu lớp File Controller. @Value được sử dụng để đọc giá trị của thuộc tính "tiles.config.location" từ tệp cấu hình ứng dụng của bạn. Cuối cùng, @RequestMapping được sử dụng để chỉ định đường dẫn cho File Controller và trả về tệp JSP chứa các thông tin cấu hình Tiles.

Bước 10: Chạy dự án và xem kết quả:

Sau khi thực hiện các bước như trên thì giao diện như hình dưới đây sẽ được hiển thị lên màn hình:

Chạy ứng dụng và truy cập vào URL http://localhost:8080/hello. Trang JSP sẽ được hiển thị với nội dung "Hello World!".

ketqua1 png

3. Các câu hỏi thường gặp

Lợi ích của việc sử dụng Apache Tiles với Spring Boot?

Khi sử dụng Apache Tiles với Spring Boot, bạn có thể tái sử dụng các layout của ứng dụng một cách dễ dàng, giúp giảm thiểu thời gian và công sức phát triển. Bên cạnh đó, việc sử dụng Apache Tiles giúp cho các trang web của ứng dụng có thể được quản lý một cách hiệu quả hơn.

Làm thế nào để tích hợp Apache Tiles với Spring Boot?

Để tích hợp Apache Tiles với Spring Boot, bạn cần phải thêm các phụ thuộc cần thiết vào file pom.xml của dự án. Sau đó, bạn cần phải cấu hình các tệp cấu hình Tiles và tạo ra các thành phần Tiles trong ứng dụng của mình.

Làm thế nào để sử dụng các thành phần Tiles trong Spring Boot?

Để sử dụng các thành phần Tiles trong Spring Boot, bạn cần phải cấu hình các thành phần này trong tệp cấu hình Spring của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng các thành phần này trong các trang web của ứng dụng của mình bằng cách sử dụng các thẻ JSP hoặc Thymeleaf.

4. Kết bài viết

Trong bài viết này, mình đã cung cấp cho bạn hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng Apache Tiles và Spring Boot, và giúp bạn tạo ra các ứng dụng web chất lượng cao hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng để lại trong phần bình luận bên dưới.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top