java jpg Design Pattern

Quảng cáo

Design Pattern

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Design Pattern, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Design Pattern.

Design Pattern là gì?

Design Pattern trong Java là những kiểu thiết kế giúp tối ưu khi triển khai viết ứng dụng phần mềm. Design pattern là một giải pháp lặp lại chung cho một vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm.

Design pattern không phải là một đoạn code đã hoàn thành, mà nó là một mô tả hoặc khuôn mẫu dùng để giải quyết vấn đề về tái sử dụng code trong lập trình.

Và trong chuỗi series này bạn sẽ được học tất cả những mẫu design pattern khác nhau trong Java, thông qua những ví dụ và giải thích rõ ràng.

Danh sách bài viết

Quảng cáo

Top