DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Abstract Factory trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ đi tiếp một trong những Pattern Design thuộc nhóm Creational Pattern Design đó là Abstract Factory.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu Abstract Factory là gì, cách triển khai cũng như cách sử dụng nó như thế nào trong Java.

Abstract Factory là gì?

Abstract Factory là một design pattern thuộc nhóm Creational Pattern Design được xây dựng dựa trên Factory Pattern và nó được xem là một factory cao nhất trong hệ thống phân cấp.

Pattern này sẽ tạo ra các factory là class con của nó và các factory này được tạo ra giống như cách mà factory tạo ra các sub-class.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Abstract Factory.

Chúng ta sẽ sử dụng ví dụ ở bài trước làm cơ sở để thực hiện chương trình này, hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

Như ở ví dụ trước chúng ra sử dụng interface là Animals nhưng trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng interface Pet thay cho Animals.

Cat.java
public class Cat implements Pet {
  public void eat(){
    System.out.println("Con mèo khi ăn sẽ kêu meo meo!!!");
  }
}
Dog.java
public class Dog implements Pet {
  public void eat(){
    System.out.println("Con chó khi ăn sẽ kêu gâu gâu!!!");
  }
}
Pig.java
public class Pig implements Pet {
  public void eat(){
    System.out.println("Con lợn khi ăn sẽ kêu ụt ịt!!!");
  }
}

Chúng ta sẽ tạo một interface mới.

Human.java
public interface Human {
  public void feedPet();
}

Và cũng như ở ví dụ trước chúng ta sẽ tạo các class để thực hiện interface này, cụ thể trong chương trình này chúng ta sẽ tạo 3 class Child.java, Adult.java, Elder.java.

Child.java
public class Child implements Human {
  @Override
  public void feedPet() {
    System.out.println("Trẻ con không ý thức được khi cho thú cưng ăn.");
  }
}
Adult.java
public class Adult implements Human {
  @Override
  public void feedPet() {
    System.out.println("Người lớn sẽ ý thức được khi cho thú cưng ăn.");
  }
}
Elder.java
public class Elder implements Human {
  @Override
  public void feedPet() {
    System.out.println("Người già thì cho thú cưng ăn quá nhiều.");
  }
}

Lúc này chúng ta đã có các classs thích hợp để tạo ra một AbstractFactory cũng như các Factory class tương ứng, cụ thể ở đây đó là PetFactory và HumanFactory.

AbstractFactory.java
public abstract class AbstractFactory {
   abstract Pet getPet(String pet);
   abstract Human getHuman(String human);
}
HumanFactory.java
public class HumanFactory extends AbstractFactory {

  @Override
  Human getHuman(String human) {
    if (human.equals(null)) return null;

    if (human.equalsIgnoreCase("chILd")) {
      return new Child();
    } else if (human.equalsIgnoreCase("adult")) {
      return new Adult();
    } else if (human.equalsIgnoreCase("elDeR")) {
      return new Elder();
    }
    return null;
  }

  @Override
  Pet getPet(String pet) {
    return null;
  }
}
PetFactory.java
public class PetFactory extends AbstractFactory {

  @Override
  public Pet getPet(String pet) {
    if(pet.equals(null)) return null;

    if(pet.equalsIgnoreCase("Dog")) {
      return new Dog();
    } else if(pet.equalsIgnoreCase("Cat")) {
      return new Cat();
    } else if(pet.equalsIgnoreCase("Pig")) {
      return new Pig();
    }
    return null;
  }

  @Override
  Human getHuman(String human) {
    return null;
  }
}

Bây giờ chúng ta đã có thể tạo ra các adequate factory với AbstractFactory, cụ thể ở đây chúng ta sẽ tạo FactoryProducer.

FactoryProducer.java
public class FactoryProducer {
  public static AbstractFactory getFactory(String factory) {
    if(factory.equalsIgnoreCase("Human")) {
      return new HumanFactory();
    } else if(factory.equalsIgnoreCase("Pet")) {
      return new PetFactory();
    }
    return null;
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chương trình cũng như hiển thị kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    AbstractFactory humanFactory = FactoryProducer.getFactory("Human");
    AbstractFactory petFactory = FactoryProducer.getFactory("Pet");

    Human human = humanFactory.getHuman("Child");
    human.feedPet();

    Pet pet = petFactory.getPet("Dog");
    pet.eat();

    Human human2 = humanFactory.getHuman("Elder");
    human2.feedPet();

    Pet pet2 = petFactory.getPet("Pig");
    pet2.eat();

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}


Kết quả: Khi chúng ta truyền tham số vào các hàm getHuman() và getPet() với các giá trị là "Child", "Dog", "Elder", "Pig" thì kết quả sẽ như sau:

abstract factory JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Abstract Factory. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Abstract Factory một trong những Pattern Design rất quan trọng.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top