DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Proxy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một Design Pattern cuối cùng thuộc nhóm Structural Pattern đó là Proxy Pattern trong Java. Đây là một trong những pattern được sử dụng rất nhiều trong lập trình Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiều lần lượt về các khái niệm và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Proxy Pattern là gì?

Proxy Pattern được sử dụng khi chúng ta muốn giới hạn khả năng và chức năng của một class, bằng cách sử dụng một class khác giới hạn nó.

Bằng cách sử dụng class Proxy này, client sẽ sử dụng một interface đã xác định để truy cập vào class gốc. Điều này đảm bảo rằng client không thể làm thay đổi bất cứ điều gì với class ban đầu. Vì tất cả các yêu cầu của client đều được chuyển qua class Proxy để thực hiện.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Proxy Pattern.

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chương trình đơn giản với Proxy Pattern để tìm hiểu xem cách triển khai nó như thế nào.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một interface chung cho class gốc và cả class proxy.

MediaFile
public interface MediaFile {
  void printName();
}

Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng interface vừa tạo để thực hiện việc tạo hai class là: MediaFileImpl, ProxyMediaFile.

MediaFileImpl.java
public class MediaFileImpl implements MediaFile {
  private String fileName;

  public MediaFileImpl(String fileName){
    this.fileName = fileName;
    loadFromDisk(fileName);
  }

  @Override
  public void printName() {
    System.out.println("Tạm Ngưng " + fileName);
  }

  private void loadFromDisk(String fileName){
    System.out.println("Đang tải " + fileName);
  }
}
ProxyMediaFile.java
public class ProxyMediaFile implements MediaFile {

  private MediaFileImpl mediaFileImpl;
  private String fileName;

  public ProxyMediaFile(String fileName){
    this.fileName = fileName;
  }

  @Override
  public void printName() {
    if(mediaFileImpl == null){
      mediaFileImpl = new MediaFileImpl(fileName);
    }
    mediaFileImpl.printName();
  }
}

Sau khi tạo xong hai class trên, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy và kiểm tra chương trình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MediaFile mediaFile = new ProxyMediaFile("HAYTRAOCHOANH.mp4");
    mediaFile.printName();
    mediaFile.printName();
    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Và đây là kết quả sau khi thực hiện chạy chương trình:

proxy pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Proxy Pattern trong Java. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về pattern này. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,