DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Proxy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một Design Pattern cuối cùng thuộc nhóm Structural Pattern đó là Proxy Pattern trong Java. Đây là một trong những pattern được sử dụng rất nhiều trong lập trình Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiều lần lượt về các khái niệm và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Proxy Pattern là gì?

Proxy Pattern được sử dụng khi chúng ta muốn giới hạn khả năng và chức năng của một class, bằng cách sử dụng một class khác giới hạn nó.

Bằng cách sử dụng class Proxy này, client sẽ sử dụng một interface đã xác định để truy cập vào class gốc. Điều này đảm bảo rằng client không thể làm thay đổi bất cứ điều gì với class ban đầu. Vì tất cả các yêu cầu của client đều được chuyển qua class Proxy để thực hiện.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Proxy Pattern.

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chương trình đơn giản với Proxy Pattern để tìm hiểu xem cách triển khai nó như thế nào.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một interface chung cho class gốc và cả class proxy.

MediaFile
public interface MediaFile {
  void printName();
}

Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng interface vừa tạo để thực hiện việc tạo hai class là: MediaFileImpl, ProxyMediaFile.

MediaFileImpl.java
public class MediaFileImpl implements MediaFile {
  private String fileName;

  public MediaFileImpl(String fileName){
    this.fileName = fileName;
    loadFromDisk(fileName);
  }

  @Override
  public void printName() {
    System.out.println("Tạm Ngưng " + fileName);
  }

  private void loadFromDisk(String fileName){
    System.out.println("Đang tải " + fileName);
  }
}
ProxyMediaFile.java
public class ProxyMediaFile implements MediaFile {

  private MediaFileImpl mediaFileImpl;
  private String fileName;

  public ProxyMediaFile(String fileName){
    this.fileName = fileName;
  }

  @Override
  public void printName() {
    if(mediaFileImpl == null){
      mediaFileImpl = new MediaFileImpl(fileName);
    }
    mediaFileImpl.printName();
  }
}

Sau khi tạo xong hai class trên, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy và kiểm tra chương trình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MediaFile mediaFile = new ProxyMediaFile("HAYTRAOCHOANH.mp4");
    mediaFile.printName();
    mediaFile.printName();
    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Và đây là kết quả sau khi thực hiện chạy chương trình:

proxy pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Proxy Pattern trong Java. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về pattern này. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top