DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Template Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Template Method/Pattern, một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Patterns.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về các khái niệm cũng như cách triển khai thông qua một ví dụ đơn giản.

Template Method/Pattern là gì?

Template Method còn được gọi là Template Pattern được sử dụng để xác định một class abstract (trừu tượng), cung cấp các cách để chạy chạy phương thức của nó. Các class con kế thừa các phương thức này cũng phải tuân theo các định nghĩa bên trong nó.

Trong một số trường hợp, class abstract có thể đã bao gồm một phương thức đã được triển khai trước đó. Và dĩ nhiên nó sẽ được chia sẽ đến tất cả các lớp con.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Template Method/Pattern.

Trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các công việc, trách nhiệm của các nhân viên trong một công ty.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class abstract Employee để thực hiện khai báo các thuộc tính của công việc bao gồm: work, takePause, getPaid.

Employee.java
public abstract class Employee {
  abstract void work();
  abstract void takePause();
  abstract void getPaid();

  public final void comeToWork() {
    work();
    takePause();
    work();
    getPaid();
  }
}

Trong một công ty các nhân viên khác nhau sẽ làm việc khác nhau, vì vậy chúng ta sẽ tạo các class công việc cho mỗi loại nhân viên. Ở đây chúng ta sẽ có hai công việc đó là Programmer và Manager.

Nhưng tất cả các nhân viên này đều tuân theo các các template đã tạo ra ở class abstract Employee, và thừa kế tất cả những gì mà class này có.

Programmer.java
public class Programmer extends Employee {

  @Override
  void work() {
    System.out.println("Viết code.");
  }

  @Override
  void takePause() {
    System.out.println("Nghỉ một chút sau khi viết code.");
  }

  @Override
  void getPaid() {
    System.out.println("Được trả tiền lương sau khi hoàn thành dự án.");
  }
}
Manager.java
public class Manager extends Employee {

  @Override
  void work() {
    System.out.println("Quản lý các nhân viên.");
  }

  @Override
  void takePause() {
    System.out.println("Tạm nghỉ việc quản lý nhân viên.");
  }

  @Override
  void getPaid() {
    System.out.println("Được trả tiền lương cho việc quản lý nhân viên.");
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiên chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Employee employee = new Programmer();
    employee.comeToWork();

    System.out.println();

    employee = new Manager();
    employee.comeToWork();
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

template pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Template Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top