DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Template Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Template Method/Pattern, một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Patterns.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về các khái niệm cũng như cách triển khai thông qua một ví dụ đơn giản.

Template Method/Pattern là gì?

Template Method còn được gọi là Template Pattern được sử dụng để xác định một class abstract (trừu tượng), cung cấp các cách để chạy chạy phương thức của nó. Các class con kế thừa các phương thức này cũng phải tuân theo các định nghĩa bên trong nó.

Trong một số trường hợp, class abstract có thể đã bao gồm một phương thức đã được triển khai trước đó. Và dĩ nhiên nó sẽ được chia sẽ đến tất cả các lớp con.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Template Method/Pattern.

Trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các công việc, trách nhiệm của các nhân viên trong một công ty.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class abstract Employee để thực hiện khai báo các thuộc tính của công việc bao gồm: work, takePause, getPaid.

Employee.java
public abstract class Employee {
  abstract void work();
  abstract void takePause();
  abstract void getPaid();

  public final void comeToWork() {
    work();
    takePause();
    work();
    getPaid();
  }
}

Trong một công ty các nhân viên khác nhau sẽ làm việc khác nhau, vì vậy chúng ta sẽ tạo các class công việc cho mỗi loại nhân viên. Ở đây chúng ta sẽ có hai công việc đó là Programmer và Manager.

Nhưng tất cả các nhân viên này đều tuân theo các các template đã tạo ra ở class abstract Employee, và thừa kế tất cả những gì mà class này có.

Programmer.java
public class Programmer extends Employee {

  @Override
  void work() {
    System.out.println("Viết code.");
  }

  @Override
  void takePause() {
    System.out.println("Nghỉ một chút sau khi viết code.");
  }

  @Override
  void getPaid() {
    System.out.println("Được trả tiền lương sau khi hoàn thành dự án.");
  }
}
Manager.java
public class Manager extends Employee {

  @Override
  void work() {
    System.out.println("Quản lý các nhân viên.");
  }

  @Override
  void takePause() {
    System.out.println("Tạm nghỉ việc quản lý nhân viên.");
  }

  @Override
  void getPaid() {
    System.out.println("Được trả tiền lương cho việc quản lý nhân viên.");
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiên chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Employee employee = new Programmer();
    employee.comeToWork();

    System.out.println();

    employee = new Manager();
    employee.comeToWork();
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

template pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Template Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top