DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Facade Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade Pattern. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khái niệm về Facade Pattern và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Facade Pattern là gì?

Facade Pattern cung cấp một interface đơn giản và cao cấp nhất cho phía client (máy khách) và cho phép nó truy cập vào hệ thống mà không cần biết bên trong có logic hệ thống nào hay nó hoạt động như thế nào.

Để hiểu rõ hơn cũng như biết được cách triển khai nó như thế nào thì hãy xem chương trình dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Facade Pattern.

Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo một interface Animal.

Animal.java
public interface Animal {
  void feed();
}

Sau đó tạo các class cụ thể: Lion, Wolf, Bear.

Lion.java
public class Lion implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con sử tử đang được cho ăn!");
  }
}
Wolf.java
public class Wolf implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con chó sói đang được cho ăn");
  }
}
Bear.java
public class Bear implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con gấu đang được cho ăn");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class Zookeeper với các thuộc tính là lion, wolf, bear ở dạng private.

ZooKeeper.java
public class ZooKeeper {
  private Animal lion;
  private Animal wolf;
  private Animal bear;

  public ZooKeeper() {
    lion = new Lion();
    wolf = new Wolf();
    bear = new Bear();
  }

  public void feedLion() {
    lion.feed();
  }

  public void feedWolf() {
    wolf.feed();
  }

  public void feedBear() {
    bear.feed();
  }
}

Bằng cách này chúng ta sẽ không cần quan tâm đằng sau phương thức feed() có những gì.

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả ra màn hình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ZooKeeper zookeeper = new ZooKeeper();

    zookeeper.feedLion();
    zookeeper.feedWolf();
    zookeeper.feedBear();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

facade pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Facade Pattern. Qua hướng dẫn này mình mong sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Facade Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top