DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Facade Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade Pattern. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khái niệm về Facade Pattern và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Facade Pattern là gì?

Facade Pattern cung cấp một interface đơn giản và cao cấp nhất cho phía client (máy khách) và cho phép nó truy cập vào hệ thống mà không cần biết bên trong có logic hệ thống nào hay nó hoạt động như thế nào.

Để hiểu rõ hơn cũng như biết được cách triển khai nó như thế nào thì hãy xem chương trình dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Facade Pattern.

Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo một interface Animal.

Animal.java
public interface Animal {
  void feed();
}

Sau đó tạo các class cụ thể: Lion, Wolf, Bear.

Lion.java
public class Lion implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con sử tử đang được cho ăn!");
  }
}
Wolf.java
public class Wolf implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con chó sói đang được cho ăn");
  }
}
Bear.java
public class Bear implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con gấu đang được cho ăn");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class Zookeeper với các thuộc tính là lion, wolf, bear ở dạng private.

ZooKeeper.java
public class ZooKeeper {
  private Animal lion;
  private Animal wolf;
  private Animal bear;

  public ZooKeeper() {
    lion = new Lion();
    wolf = new Wolf();
    bear = new Bear();
  }

  public void feedLion() {
    lion.feed();
  }

  public void feedWolf() {
    wolf.feed();
  }

  public void feedBear() {
    bear.feed();
  }
}

Bằng cách này chúng ta sẽ không cần quan tâm đằng sau phương thức feed() có những gì.

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả ra màn hình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ZooKeeper zookeeper = new ZooKeeper();

    zookeeper.feedLion();
    zookeeper.feedWolf();
    zookeeper.feedBear();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

facade pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Facade Pattern. Qua hướng dẫn này mình mong sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Facade Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top