DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chain of Responsibility Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một Design Pattern nữa thuộc nhóm Behavioral Pattern đó là Chain of Responsibitity.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiều về khác khái niệm liên quan đến nó cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Chain of Responsibility Pattern là gì?

Chain of Resppinsibility Pattern được sử dụng rất nhiều trong lập trình. Nó thực hiện công việc định nghĩa ra một chuỗi các object, chúng ta sẽ gọi lần lượt từng object để xử lý yêu cầu. Vì vậy, mỗi bộ xử lý trong chuỗi có các logic xử lý riêng.

Một điều quan trọng nữa là nó rất tiện dụng để tách sender ra khỏi receiver.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Chain of Responsibility Pattern.

Như thường lệ chúng ta sẽ tạo một abstract class, với các thuộc tính sau: PROGRAMER, LEAD_PROGRAMER, MANAGER.

Class này sẽ chứa tất cả các thông tin, các quyền hạn của nhân viên. Trong hệ thống phân cấp thì thứ tự phân cấp sẽ như sau: PROGRAMER -> LEAD_PROGRAMER -> MANAGER.

Một phương thức doWork() được tạo để thực hiện kiểm tra công việc chung cho tất cả các nhân viên.

Employee.java
public abstract class Employee {
  public static int PROGRAMER = 1;
  public static int LEAD_PROGRAMER = 2;
  public static int MANAGER = 3;

  protected int authorityLevel;

  protected Employee nextEmployee;

  public void setNextEmployee(Employee employee) {
    this.nextEmployee = employee;
  }

  public void doWork(int authorityLevel, String message) {
    if(this.authorityLevel <= authorityLevel) {
      write(message);
    }
    if(nextEmployee != null) {
      nextEmployee.doWork(authorityLevel, message);
    }
  }

  abstract protected void write(String message);
}

Bây giờ sẽ tạo các class extends (kế thừa) từ abstract class.

Như đã đề cập ở trên thì mỗi class sẽ có một logic xử lý riêng, vì mỗi loại nhân viên sẽ có các yêu cầu khác nhau.

Programmer.java
public class Programmer extends Employee {

  public Programmer(int authorityLevel) {
    this.authorityLevel = authorityLevel;
  }

  @Override
  protected void write(String message) {
    System.out.println("Lập trình viên đang làm việc trong dự án: " + message);
  }
}
LeadProgrammer.java
public class LeadProgrammer extends Employee {

  public LeadProgrammer(int authorityLevel) {
    this.authorityLevel = authorityLevel;
  }

  @Override
  protected void write(String message) {
    System.out.println("Lập trình viên chính đang làm việc trong dự án: " + message);
  }
}
Manager.java
public class Manager extends Employee {

  public Manager(int authorityLevel) {
    this.authorityLevel = authorityLevel;
  }

  @Override
  protected void write(String message) {
    System.out.println("Quản lý đàn làm việc trong dự án: " + message);
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình cũng như kiểm tra kết quả:

Trong class Main chúng ta sẽ tạo một phương thức getChainOfEmployees() để thiết lập các cấp độ, quyền hạn của các nhân viên.

Mỗi nhân viên sau một thời gian làm việc sẽ được thăng cấp và thực hiện công việc cao hơn. Ví dụ như programmer sau một thời gian sẽ trở thành lead programmer.

Main.java
public class Main {
  private static Employee getChainOfEmployees() {
    Employee programmer = new Programmer(Employee.PROGRAMER);
    Employee leadProgrammer = new LeadProgrammer(Employee.LEAD_PROGRAMER);
    Employee manager = new Manager(Employee.MANAGER);

    programmer.setNextEmployee(leadProgrammer);
    leadProgrammer.setNextEmployee(manager);

    return programmer;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Employee employeeChain = getChainOfEmployees();

    employeeChain.doWork(Employee.PROGRAMER, "Đây là công việc lập trình cơ bản.");
    employeeChain.doWork(Employee.LEAD_PROGRAMER, "Đây là công việc lập trình phức tạp hơn một chút.");
    employeeChain.doWork(Employee.MANAGER, "Đây là công việc của một người quản lý.");

    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chain of responsibility PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Chain of Responsibility Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top