DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Decorator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài nãy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Decorator Pattern trong Java. Đầy cũng là một trong các Design Patten thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm và cách khiển khai Decorator Pattern như thế nào thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Decorator Pattern là gì?

Decorator Pattern được sử dụng để thay đổi một instance riêng lẻ của một class, bằng cách tạo một class decorator bao bọc class gốc.

Bằng cách này, việc thay đổi hoặc thêm chức năng của object decorator sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc chức năng của object ban đầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nó khác với kế thừa là nó được thực hiện trong thời gian chạy và chỉ áp dụng cho một cá thể, trong khi kế thừa sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trường hợp.

Chương trình đơn giản với Decorator Pattern.

Chúng ta sẽ tạo một interface là Computer.

Computer.java
public interface Computer {
  void assemble();
}

Bằng cách triển khai interface trên, chúng ta sẽ sử dụng Decorator pattern để tạo một class mới.

BasicComputer
public class BasicComputer implements Computer {
  @Override
  public void assemble() {
    System.out.print("Lắp ráp máy tính cơ bản.");
  }
}

Bây giờ sẽ tạo decorator class.

ComputerDecorator.java
public abstract class ComputerDecorator implements Computer {
  protected Computer computer;

  public ComputerDecorator(Computer computer) {
    this.computer = computer;
  }

  @Override
  public void assemble() {
    this.computer.assemble();
  }
}

Tiếp đến sẽ tạo một vài class cụ thể kế thừa các chức năng của class trên và thêm một vài chức năng riêng của chúng.

GamingComputer.java
public class GamingComputer extends ComputerDecorator {
  public GamingComputer(Computer computer) {
    super(computer);
  }

  @Override
  public void assemble() {
    super.assemble();
    System.out.print(" Thêm đặc điểm của máy tính chơi game! ");
  }
}
WorkComputer.java
public class WorkComputer extends ComputerDecorator {
  public WorkComputer(Computer computer) {
    super(computer);
  }

  @Override
  public void assemble() {
    super.assemble();
    System.out.print(" Thêm đặc điểm của một máy tính làm việc! ");
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả ra màn hình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Computer gamingComputer = new GamingComputer(new BasicComputer());
    gamingComputer.assemble();
    System.out.println("\n");

    Computer workComputer = new WorkComputer(new GamingComputer(new
        BasicComputer()));
    workComputer.assemble();
    System.out.println("\n----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

decorator pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Decorator Pattern trong Java. Qua hướng dẫn này mình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được Decorator pattern là gì? cũng như cách triển khai nó. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top