DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Interpreter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Design Pattern khác thuộc nhóm Behavioral Patterns là Interpreter Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Behavioral Pattern là các pattern cung cấp các giải pháp liên quan đến tương tác đối tượng và cách chúng giao tiếp.

Behavioral Pattern trong Java có rất nhiều pattern, cụ thể như sau:

 • Interpreter
 • Template
 • Method/Pattern
 • Chain of Responsibility
 • Command Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Visitor

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Interpreter Pattern.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Interpreter Pattern là gì?

Interpreter Pattern được sử dụng bất cứ lúc nào chúng ta cần đánh giá, chuyển đổi bất kì loại ngữ pháp hay ngôn ngữ nào.

Một ví dụ điển hình cho pattern này là google translate, nó sẽ nhận đầu vào và hiển thị cho chúng ta kết quả bằng ngôn ngữ khác.

Một ví dụ khác đó là trình biên dịch Java. Trình biên dịch sẽ thông dịch mã Java và chuyển nó thành bytecode. Sau đó, JVM sử dụng để thực hiện các hoạt động trên thiết bị.

Chương trình đơn giản với Interpreter Pattern.

Dưới đây, mình sẽ thực hiện một chương trình khá đơn giản để triển khai cũng như kiểm tra kết quả của nó.

Để thực hiện design pattern này, chúng ta sẽ phải tạo một interpreter engine, kèm theo các biểu thức khác nhau để diễn giải các lệnh.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một interface cho tất cả các biểu thức.

Expression.java
public interface Expression {
  public int interpret(InterpreterEngine engine);
}

Tiếp đến, sẽ tạo một interpreter engine đơn giản.

InterpreterEngine.java
public class InterpreterEngine {
  public int add(String input) {
    String[] tokens = interpret(input);
    int num1 = Integer.parseInt(tokens[0]);
    int num2 = Integer.parseInt(tokens[1]);
    return (num1+num2);
  }

  public int multiply(String input) {
    String[] tokens = interpret(input);
    int num1 = Integer.parseInt(tokens[0]);
    int num2 = Integer.parseInt(tokens[1]);
    return (num1*num2);
  }

  private String[] interpret(String input) {
    String string = input.replaceAll("[^0-9]", " ");
    string = string.replaceAll("( )+", " ").trim();
    String[] tokens = string.split(" ");
    return tokens;
  }
}

Nó sẽ thay thế tất cả các ký tự không phải chữ số bằng các ký tự trống và chia đầu vào thành các mã thông báo.

Bây giờ, hãy triển khai interface của biểu thức bằng một vài class cụ thể.

AddExpression.java
public class AddExpression implements Expression {
  private String expression;

  public AddExpression(String expression) {
    this.expression = expression;
  }

  @Override
  public int interpret(InterpreterEngine engine) {
    return engine.add(expression);
  }
}
MultiplyExpression.java
public class MultiplyExpression implements Expression {
  private String expression;

  public MultiplyExpression(String expression) {
    this.expression = expression;
  }

  @Override
  public int interpret(InterpreterEngine engine) {
    return engine.multiply(expression);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện kiểm tra chương trình và hiển thị kết quả.

Main.java
public class Main {
  private InterpreterEngine engine;

  public Main(InterpreterEngine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  public int interpret(String input) {
    Expression expression = null;

    if(input.contains("Tổng")) {
      expression = new AddExpression(input);
    } else if(input.contains("Tích")) {
      expression = new MultiplyExpression(input);
    }

    int result = expression.interpret(engine);
    System.out.println(input);
    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Main main = new Main(new InterpreterEngine());

    System.out.println("Kết quả: " + main .interpret("Tổng 15 và 25"));
    System.out.println("-------------------------");
    System.out.println("Kết quả: " + main .interpret("Tích " + "của "+main .interpret("Tổng 5 và 5") + " với 10"));
    System.out.println("---------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

interoreter pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Interpreter Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top