DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Interpreter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Design Pattern khác thuộc nhóm Behavioral Patterns là Interpreter Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Behavioral Pattern là các pattern cung cấp các giải pháp liên quan đến tương tác đối tượng và cách chúng giao tiếp.

Behavioral Pattern trong Java có rất nhiều pattern, cụ thể như sau:

 • Interpreter
 • Template
 • Method/Pattern
 • Chain of Responsibility
 • Command Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Visitor

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Interpreter Pattern.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Interpreter Pattern là gì?

Interpreter Pattern được sử dụng bất cứ lúc nào chúng ta cần đánh giá, chuyển đổi bất kì loại ngữ pháp hay ngôn ngữ nào.

Một ví dụ điển hình cho pattern này là google translate, nó sẽ nhận đầu vào và hiển thị cho chúng ta kết quả bằng ngôn ngữ khác.

Một ví dụ khác đó là trình biên dịch Java. Trình biên dịch sẽ thông dịch mã Java và chuyển nó thành bytecode. Sau đó, JVM sử dụng để thực hiện các hoạt động trên thiết bị.

Chương trình đơn giản với Interpreter Pattern.

Dưới đây, mình sẽ thực hiện một chương trình khá đơn giản để triển khai cũng như kiểm tra kết quả của nó.

Để thực hiện design pattern này, chúng ta sẽ phải tạo một interpreter engine, kèm theo các biểu thức khác nhau để diễn giải các lệnh.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một interface cho tất cả các biểu thức.

Expression.java
public interface Expression {
  public int interpret(InterpreterEngine engine);
}

Tiếp đến, sẽ tạo một interpreter engine đơn giản.

InterpreterEngine.java
public class InterpreterEngine {
  public int add(String input) {
    String[] tokens = interpret(input);
    int num1 = Integer.parseInt(tokens[0]);
    int num2 = Integer.parseInt(tokens[1]);
    return (num1+num2);
  }

  public int multiply(String input) {
    String[] tokens = interpret(input);
    int num1 = Integer.parseInt(tokens[0]);
    int num2 = Integer.parseInt(tokens[1]);
    return (num1*num2);
  }

  private String[] interpret(String input) {
    String string = input.replaceAll("[^0-9]", " ");
    string = string.replaceAll("( )+", " ").trim();
    String[] tokens = string.split(" ");
    return tokens;
  }
}

Nó sẽ thay thế tất cả các ký tự không phải chữ số bằng các ký tự trống và chia đầu vào thành các mã thông báo.

Bây giờ, hãy triển khai interface của biểu thức bằng một vài class cụ thể.

AddExpression.java
public class AddExpression implements Expression {
  private String expression;

  public AddExpression(String expression) {
    this.expression = expression;
  }

  @Override
  public int interpret(InterpreterEngine engine) {
    return engine.add(expression);
  }
}
MultiplyExpression.java
public class MultiplyExpression implements Expression {
  private String expression;

  public MultiplyExpression(String expression) {
    this.expression = expression;
  }

  @Override
  public int interpret(InterpreterEngine engine) {
    return engine.multiply(expression);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện kiểm tra chương trình và hiển thị kết quả.

Main.java
public class Main {
  private InterpreterEngine engine;

  public Main(InterpreterEngine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  public int interpret(String input) {
    Expression expression = null;

    if(input.contains("Tổng")) {
      expression = new AddExpression(input);
    } else if(input.contains("Tích")) {
      expression = new MultiplyExpression(input);
    }

    int result = expression.interpret(engine);
    System.out.println(input);
    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Main main = new Main(new InterpreterEngine());

    System.out.println("Kết quả: " + main .interpret("Tổng 15 và 25"));
    System.out.println("-------------------------");
    System.out.println("Kết quả: " + main .interpret("Tích " + "của "+main .interpret("Tổng 5 và 5") + " với 10"));
    System.out.println("---------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

interoreter pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Interpreter Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top