DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Flyweight Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Flyweight Pattern. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan về Flyweight Pattern và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Flyweight Pattern là gì?

Flyweight Pattern được sử dụng để giảm sự căng thẳng cho JVM và bộ nhớ của nó. Điều này rất quan trọng đối với các thiết bị không có nhiều bộ nhớ, cũng như tối ưu hóa ứng dụng.

Khi một ứng dụng nhất định cần tạo nhiều instance của cùng một class. Khi đó một nhóm chung được tạo để các ứng dụng tương tự có thể được sử dụng lại, thay vì phải tạo lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Việc triển khai nổi tiếng nhất của Pattern này là String Pool trong Java. Các chuỗi được sử dụng thường xuyên hơn bất kỳ đối tượng nào khác trong ngôn ngữ và do đó, chúng tiêu thụ một phần lớn tài nguyên.

Bằng cách tạo một nhóm các chuỗi chung và gán nhiều biến tham chiếu cho các biến có cùng nội dung. Và chỉ tạo chuỗi mới khi không tìm thấy kết quả phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của Java.

Chương trình đơn giản với Flyweight Pattern.

Như thường lệ, chúng ta sẽ tạo một interface.

Attendee.java
public interface Attendee {
  public void listenToConcert();
}

Tiếp đến sẽ tạo một class cụ thể.

AttendeeImpl.java
public class AttendeeImpl implements Attendee {
  private String name;
  private int age;

  public AttendeeImpl(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public void listenToConcert() {
    System.out.println(name + " Đang nghe buổi hòa nhạc " + age + " tuổi!");
  }
}

Đây là một điểm của Flyweight Pattern. Để trả về một đối tượng mới chỉ khi một đối tượng phù hợp chưa tồn tại:

AttendeeFactory.java
import java.util.HashMap;

public class AttendeeFactory {
  private static final HashMap attendees = new HashMap();

  public static Attendee getAttendee(String name) {
    AttendeeImpl attendeeImpl = (AttendeeImpl)attendees.get(name);
    if(attendeeImpl == null) {
      attendeeImpl = new AttendeeImpl(name);
      attendees.put(name, attendeeImpl);
      System.out.println("Người tham dự mới: " + name);
    }
    return attendeeImpl;
  }
}

Và để xem kết quả, mình sẽ tạo 10 người với tên và tuỗi ngẫu nhiên.

FlyweightPattern.java
import java.util.Random;

public class FlyweightPattern {

  private static final String[] names = {"Quyền", "Tiến", "Thành", "Hòa"};

  public static void main(String[] args) {
    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
      AttendeeImpl attendeeImpl = (AttendeeImpl) AttendeeFactory.getAttendee(getRandomName());
      attendeeImpl.setAge(getRandomAge());
      attendeeImpl.listenToConcert();
    }
    System.out.println("------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }

  private static String getRandomName() {
    int randomName = new Random().nextInt(names.length);
    return names[randomName];
  }

  private static int getRandomAge() {
    return (int)(Math.random()*80);
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

flyweight pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Flyweight Pattern. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Flyweight Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top