DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Flyweight Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Flyweight Pattern. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan về Flyweight Pattern và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Flyweight Pattern là gì?

Flyweight Pattern được sử dụng để giảm sự căng thẳng cho JVM và bộ nhớ của nó. Điều này rất quan trọng đối với các thiết bị không có nhiều bộ nhớ, cũng như tối ưu hóa ứng dụng.

Khi một ứng dụng nhất định cần tạo nhiều instance của cùng một class. Khi đó một nhóm chung được tạo để các ứng dụng tương tự có thể được sử dụng lại, thay vì phải tạo lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Việc triển khai nổi tiếng nhất của Pattern này là String Pool trong Java. Các chuỗi được sử dụng thường xuyên hơn bất kỳ đối tượng nào khác trong ngôn ngữ và do đó, chúng tiêu thụ một phần lớn tài nguyên.

Bằng cách tạo một nhóm các chuỗi chung và gán nhiều biến tham chiếu cho các biến có cùng nội dung. Và chỉ tạo chuỗi mới khi không tìm thấy kết quả phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của Java.

Chương trình đơn giản với Flyweight Pattern.

Như thường lệ, chúng ta sẽ tạo một interface.

Attendee.java
public interface Attendee {
  public void listenToConcert();
}

Tiếp đến sẽ tạo một class cụ thể.

AttendeeImpl.java
public class AttendeeImpl implements Attendee {
  private String name;
  private int age;

  public AttendeeImpl(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public void listenToConcert() {
    System.out.println(name + " Đang nghe buổi hòa nhạc " + age + " tuổi!");
  }
}

Đây là một điểm của Flyweight Pattern. Để trả về một đối tượng mới chỉ khi một đối tượng phù hợp chưa tồn tại:

AttendeeFactory.java
import java.util.HashMap;

public class AttendeeFactory {
  private static final HashMap attendees = new HashMap();

  public static Attendee getAttendee(String name) {
    AttendeeImpl attendeeImpl = (AttendeeImpl)attendees.get(name);
    if(attendeeImpl == null) {
      attendeeImpl = new AttendeeImpl(name);
      attendees.put(name, attendeeImpl);
      System.out.println("Người tham dự mới: " + name);
    }
    return attendeeImpl;
  }
}

Và để xem kết quả, mình sẽ tạo 10 người với tên và tuỗi ngẫu nhiên.

FlyweightPattern.java
import java.util.Random;

public class FlyweightPattern {

  private static final String[] names = {"Quyền", "Tiến", "Thành", "Hòa"};

  public static void main(String[] args) {
    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
      AttendeeImpl attendeeImpl = (AttendeeImpl) AttendeeFactory.getAttendee(getRandomName());
      attendeeImpl.setAge(getRandomAge());
      attendeeImpl.listenToConcert();
    }
    System.out.println("------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }

  private static String getRandomName() {
    int randomName = new Random().nextInt(names.length);
    return names[randomName];
  }

  private static int getRandomAge() {
    return (int)(Math.random()*80);
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

flyweight pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Flyweight Pattern. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Flyweight Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top