DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

State Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về State Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về các khái niệm liên quan đến State Pattern trong Java. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

State Pattern là gì?

State Pattern được sử dụng khi một object cụ thể cần thay đổi hành động, dựa trên trạng thái của nó. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp cho mỗi object này một hoặc nhiều object state.

Dựa trên các object state này, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi các hành động của các object liên quan.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với State Pattern.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một interface State.

State.java
public interface State {
  public void doAction(Context context);
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class Context dựa trên interface vừa mới được tạo.

Context,java
public class Context {
  private State state;

  public Context() {
    state = null;
  }

  public void setState(State state) {
    this.state = state;
  }

  public State getState() {
    return state;
  }
}

Và hai class cụ thể để thực hiện nó.

ApplicationStart.java
public class ApplicationStart implements State {

  @Override
  public void doAction(Context context) {
    System.out.println("Ứng dụng đang ở trạng thái bắt đầu phát triển.");
    context.setState(this);
  }
  public String toString() {
    return "Trạng thái bắt đầu.";
  }
}
ApplicationFinish.java
public class ApplicationFinish implements State {

  @Override
  public void doAction(Context context) {
    System.out.println("Ứng dụng đang ở trạng thái phát triển hoàn thiện.");
    context.setState(this);
  }
  public String toString() {
    return "Trạng thái hoàn thành.";
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Context context = new Context();

    ApplicationStart start = new ApplicationStart();
    start.doAction(context);

    System.out.println(context.getState());

    ApplicationFinish finish = new ApplicationFinish();
    finish.doAction(context);

    System.out.println(context.getState());

    System.out.println("----------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

state pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với State Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top