DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Business Delegate Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Business Delegate Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về khai niệm, chức năng của Business Delegate Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Business Delegate Pattern là gì?

Business Delegate Pattern được sử dụng để tách presentation layer (cấp trình bày) ra khỏi business layer (cấp kinh doanh).

Về cơn bản, nó được sử dụng để giảm chức năng giao tiếp từ xa đối với presentation layer code trong business layer code.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Business Delegate Pattern.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một interface BusinessService.

BusinessService.java
public interface BusinessService {
  public void process();
}

Sau đó khởi tạo hai class cụ thể để triển khai interface này.

EJBService.java
public class EJBService implements BusinessService {
  @Override
  public void process() {
    System.out.println("Xử lý bằng Dịch vụ EJB.");
  }
}
JMSService.java
public class JMSService implements BusinessService {
  @Override
  public void process() {
    System.out.println("Xử lý bằng Dịch vụ JSM.");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class BusinessLookUp.

BusinessLookUp.java
public class BusinessLookUp {
  public BusinessService getBusinessService(String type) {
    if (type.equalsIgnoreCase("ejb")) {
      return new EJBService();
    } else if (type.equalsIgnoreCase("JMS")) {
      return new JMSService();
    } else {
      return null;
    }
  }
}

Bây giờ chúng ta đã có thể khởi tạo business delegate.

BusinessDelegate.java
public class BusinessDelegate {
  private BusinessLookUp lookupService = new BusinessLookUp();
  private BusinessService businessService;
  private String type;

  public void setServiceType(String type) {
    this.type = type;
  }

  public void process() {
    businessService = lookupService.getBusinessService(type);
    businessService.process();
  }
}

Cuối cùng chúng ta tạo class Client (khách hàng).

Client.java
public class Client {
  BusinessDelegate businessDelegate;

  public Client(BusinessDelegate businessDelegate) {
    this.businessDelegate = businessDelegate;
  }

  public void process() {
    businessDelegate.process();
  }
}

Sau khi lần lượt triển khai các thành phần trên. Chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    BusinessDelegate businessDelegate = new BusinessDelegate();
    businessDelegate.setServiceType("EJB");

    Client client = new Client(businessDelegate);
    client.process();

    businessDelegate.setServiceType("JMS");
    client.process();

    System.out.println("--------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

business delegate pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Business Delegate Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top