DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Business Delegate Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Business Delegate Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về khai niệm, chức năng của Business Delegate Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Business Delegate Pattern là gì?

Business Delegate Pattern được sử dụng để tách presentation layer (cấp trình bày) ra khỏi business layer (cấp kinh doanh).

Về cơn bản, nó được sử dụng để giảm chức năng giao tiếp từ xa đối với presentation layer code trong business layer code.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Business Delegate Pattern.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một interface BusinessService.

BusinessService.java
public interface BusinessService {
  public void process();
}

Sau đó khởi tạo hai class cụ thể để triển khai interface này.

EJBService.java
public class EJBService implements BusinessService {
  @Override
  public void process() {
    System.out.println("Xử lý bằng Dịch vụ EJB.");
  }
}
JMSService.java
public class JMSService implements BusinessService {
  @Override
  public void process() {
    System.out.println("Xử lý bằng Dịch vụ JSM.");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class BusinessLookUp.

BusinessLookUp.java
public class BusinessLookUp {
  public BusinessService getBusinessService(String type) {
    if (type.equalsIgnoreCase("ejb")) {
      return new EJBService();
    } else if (type.equalsIgnoreCase("JMS")) {
      return new JMSService();
    } else {
      return null;
    }
  }
}

Bây giờ chúng ta đã có thể khởi tạo business delegate.

BusinessDelegate.java
public class BusinessDelegate {
  private BusinessLookUp lookupService = new BusinessLookUp();
  private BusinessService businessService;
  private String type;

  public void setServiceType(String type) {
    this.type = type;
  }

  public void process() {
    businessService = lookupService.getBusinessService(type);
    businessService.process();
  }
}

Cuối cùng chúng ta tạo class Client (khách hàng).

Client.java
public class Client {
  BusinessDelegate businessDelegate;

  public Client(BusinessDelegate businessDelegate) {
    this.businessDelegate = businessDelegate;
  }

  public void process() {
    businessDelegate.process();
  }
}

Sau khi lần lượt triển khai các thành phần trên. Chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    BusinessDelegate businessDelegate = new BusinessDelegate();
    businessDelegate.setServiceType("EJB");

    Client client = new Client(businessDelegate);
    client.process();

    businessDelegate.setServiceType("JMS");
    client.process();

    System.out.println("--------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

business delegate pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Business Delegate Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top