DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Adapter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những Pattern thuộc nhóm Structural Patterns (Mẫu thiết kế kiến trúc) đó là Adapter Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu sơ qua các khái niệm về Adapter Pattern và cách triển khai nó như thế nào, sau đó sẽ thực hiện chương trình đơn giản với Adapter Pattern.

Adapter Pattern là gì?

Adapter Pattern có chức năng điều chỉnh interface (giao diện) này sang interface khác. Nó hoạt động như một cầu nối giữa hai interface không liên quan, tương tự như scanner hoạt động như một cầu nối giữa paper và computer.

Điều này giúp các class có các interface khác nhau có thể giao tiếp với nhau thông qua một interface trung gian.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Adapter Pattern Java

Interface Builder là giao diện chung nhất, nó cung cấp một phương thức chấp nhận các type building và vị trí của nó.

Builder.java
public interface Builder {
  public void build(String type, String location);
}

Interface AdvancedBuilder cung cấp hai phương thức đó là: buildHouse, buildSkyscrapper.

AdvancedBuilder.java
public interface AdvancedBuilder {
  public void buildHouse(String location);
  public void buildSkyscrapper(String location);
}

Tại đây chúng ta sẽ tạo một class HouseBuilder để thực hiện interface AdvancedBuilder.

HouseBuilder.java
public class HouseBuilder implements AdvancedBuilder {
  @Override
  public void buildHouse(String location) {
    System.out.println("Xây dựng một ngôi nhà nằm trong " + location + " khu vực!");
  }
  @Override
  public void buildSkyscrapper(String location) {
  }
}

Cũng tương tự như vậy,chúng ta sẽ tạo thêm một class nữa đó là SkyscrapperBuilder.

SkyscrapperBuilder.java
public class SkyscrapperBuilder implements AdvancedBuilder {
  @Override
  public void buildSkyscrapper(String location) {
    System.out.println("Xây dựng một tòa nhà chọc trời trong " + location + " khu vực!");
  }
  @Override
public void buildHouse(String location) {
  }
}

Ở đây có một adapter part để kết nối hai interface này.

BuilderAdapter.java
public class BuilderAdapter implements Builder {
  AdvancedBuilder advancedBuilder;

  public BuilderAdapter(String type) {
    if(type.equalsIgnoreCase("Nhà")) {
      advancedBuilder = new HouseBuilder();
    } else if(type.equalsIgnoreCase("Tòa nhà chọc trời")) {
      advancedBuilder = new SkyscrapperBuilder();
    }
  }

  @Override
  public void build(String type, String location) {
    if(type.equalsIgnoreCase("Nhà")) {
      advancedBuilder.buildHouse(location);
    } else if(type.equalsIgnoreCase("Tòa nhà chọc trời")) {
      advancedBuilder.buildSkyscrapper(location);
    }
  }
}

Khi Adapter hoạt động, chúng ta có thể sử dụng phương thức của các interfaces để xây dựng các building types.

BuilderImplementation.java
public class BuilderImplementation implements Builder {
  BuilderAdapter builderAdapter;

  @Override
  public void build(String type, String location) {
    if(type.equalsIgnoreCase("Nhà") || type.equalsIgnoreCase("Tòa nhà chọc trời")) {
      builderAdapter = new BuilderAdapter(type);
      builderAdapter.build(type, location);
    } else {
      System.out.println("Loại tòa nhà không hợp lệ.");
    }
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một hàm Main để chạy chương trình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    BuilderImplementation builderImpl = new BuilderImplementation();

    builderImpl.build("Nhà", "trung tâm");
    builderImpl.build("Tòa nhà chọc trời", "trung tâm thành phố");
    builderImpl.build("Tòa nhà chọc trời", "vùng ngoại ô");
    builderImpl.build("Khách sạn", "trung tâm thành phố");
    System.out.println("-------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

adapter pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Adapter Pattern là gì? Và cách triển khai nó như thế nào trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top