Bài tập Java có lời giải cơ bản đến nâng cao

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Bài tập Java nằm trong chuyên mục Học Java, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Căn bản
Bài tập Java: Cộng hai số trong Java
Bài tập java: Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java
Bài tập java: Cộng hai số phức trong java
Bài tập java: Nhân hai số trong java
Bài tập java: Kiểm tra năm nhuận trong java
Bài tập java: Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java
Bài tập java: Tính lãi xuất kép trong java
Bài tập java: Tính lãi xuất trong java
Bài tập java: Tìm phần nguyên và phần dư trong java
Chuỗi
Bài tập java: Chuyển đổi Char sang String trong java
Bài tập java: Tìm các ký tự trùng lặp trong java
Bài tập java: Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java
Bài tập java: Sắp xếp chuỗi theo thứ thự bảng chữ cái
Bài tập java: Đảo ngược các từ trong chuỗi
Bài tập java: Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi
Bài tập java: Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
Vòng lặp
Bài tập Java: Tính trung bình cộng các số trong mảng Java
Bài tập Java: Tính tổng các số trong mảng trong Java
Bài tập Java: Đảo ngược các phần tử trong mảng Java
Bài tập Java: Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần
Bài tập Java: Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java
Bài tập Java: Thêm hai ma trận sử dụng mảng đa chiều trong Java
Number
Bài tập Java: Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java
Bài tập Java: Hiển thị các số nguyên tố từ 1 .. n trong Java
Bài tập Java: Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java
Bài tập Java: Kiểm tra số nguyên tố trong Java
Bài tập Java: Kiểm tra số chính phương trong java
Bài tập Java: Tính căn bậc hai trong Java
Bài tập Java: In các số Armstrong trong Java
Bài tập Java: Kiểm tra số âm hay số dương trong Java
Bài tập Java: Tạo các số ngẫu nhiên trong Java
Bài tập Java: Tìm ước chung lớn nhất trong Java
Bài tập Java: Tìm số lớn nhất trong Java
Bài tập Java: Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi
Bài tập Java: In các số lẻ từ 1..n trong Java
Input / Output
Bài tập Java: Chương trình đọc giá trị Input
Bài tập Java: Lấy địa chỉ IP trong Java
Bài tập Java: Nhận đầu vào từ người dùng trong Java
Calculate
Bài tập Java: Tính diện tích hình chữ nhật trong Java
Bài tập Java: Tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java
Bài tập Java: Tính diện tích tam giác trong Java
Bài tập Java: Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java
Sắp xếp - tìm kiếm
Bài tập Java: Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java
Bài tập Java: Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng
Khác
Bài tập Java: Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java
Bài tập Java: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân
Bài tập Java: Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
Bài tập Java: Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java
Bài tập Java: Chuyển đổi từ Boolean sang String trong Java
Bài tập Java: Chuyển đổi Char thành Int trong Java
Bài tập Java: Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java
Bài tập Java: Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java
Bài tập Java: Tìm mã ASCII của một ký tự trong Java
Bài tập Java: Chuyển đổi String sang Int trong Java
Bài tập Java: In tam giác Floyd trong Java
Bài tập Java: In tam giác Pascal trong Java
Bài tập Java: Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java
Bài tập Java: Tính giai thừa trong Java
Bài tập Java: Tạo máy tính bằng Switch Case trong Java
Bài tập Java: Tính điểm trung bình và xếp loại học tập
Bài tập Java: Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java
Bài tập Java: Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java
Bài tập Java: Giải phương trình bậc nhất trong Java
Bài tập Java: Giải phương trình bậc hai trong Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên những bạn mới học lập trình sẽ rất khó tiếp thu. Vì vậy trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp hơn 100 bài tập thực hành Java căn bản.

Những bài tập Java này được mình tổng hợp lại trên internet, sau đó kiểm thử bằng code rồi viết lại. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu bạn cần đóng góp bài tập hoặc góp ý thì hãy sử dụng chức năng "báo cáo" trên website nhé. Chúc bạn học tốt!