Bài tập Java có lời giải cơ bản đến nâng cao

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Bài tập Java nằm trong chuyên mục Java, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Căn bản
Cộng hai số trong Java
Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java
Cộng hai số phức trong java
Nhân hai số trong java
Kiểm tra năm nhuận trong java
Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java
Tính lãi xuất kép trong java
Tính lãi xuất trong java
Tìm phần nguyên và phần dư trong java
Chuỗi
Chuyển đổi Char sang String trong java
Tìm các ký tự trùng lặp trong java
Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java
Sắp xếp chuỗi theo thứ thự bảng chữ cái
Đảo ngược các từ trong chuỗi
Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi
Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
Vòng lặp
Tính trung bình cộng các số trong mảng Java
Tính tổng các số trong mảng trong Java
Đảo ngược các phần tử trong mảng Java
Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần
Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java
Thêm hai ma trận sử dụng mảng đa chiều trong Java
Number
Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java
Hiển thị các số nguyên tố từ 1 .. n trong Java
Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java
Kiểm tra số nguyên tố trong Java
Kiểm tra số chính phương trong java
Tính căn bậc hai trong Java
In các số Armstrong trong Java
Kiểm tra số âm hay số dương trong Java
Tạo các số ngẫu nhiên trong Java
Tìm ước chung lớn nhất trong Java
Tìm số lớn nhất trong Java
Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi
In các số lẻ từ 1..n trong Java
Input / Output
Chương trình đọc giá trị Input
Lấy địa chỉ IP trong Java
Nhận đầu vào từ người dùng trong Java
Calculate
Tính diện tích hình chữ nhật trong Java
Tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java
Tính diện tích tam giác trong Java
Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java
Sắp xếp - tìm kiếm
Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java
Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng
Khác
Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java
Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân
Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java
Chuyển đổi từ Boolean sang String trong Java
Chuyển đổi Char thành Int trong Java
Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java
Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java
Tìm mã ASCII của một ký tự trong Java
Chuyển đổi String sang Int trong Java
In tam giác Floyd trong Java
In tam giác Pascal trong Java
Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java
Tính giai thừa trong Java
Tạo máy tính bằng Switch Case trong Java
Tính điểm trung bình và xếp loại học tập
Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java
Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java
Giải phương trình bậc nhất trong Java
Giải phương trình bậc hai trong Java
Nâng cao
Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật
Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên
Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe
Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng
Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java
Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java
Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD
Bài tập Java OOP: Chương tình tính diện tích đa giác

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên những bạn mới học lập trình sẽ rất khó tiếp thu. Vì vậy trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp hơn 100 bài tập thực hành Java căn bản.

Những bài tập Java này được mình tổng hợp lại trên internet, sau đó kiểm thử bằng code rồi viết lại. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu bạn cần đóng góp bài tập hoặc góp ý thì hãy sử dụng chức năng "báo cáo" trên website nhé. Chúc bạn học tốt!

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%: