CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập Java, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập Java.

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên những bạn mới học lập trình sẽ rất khó tiếp thu. Vì vậy trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp hơn 100 bài tập thực hành Java căn bản.

Những bài tập Java này được mình tổng hợp lại trên internet, sau đó kiểm thử bằng code rồi viết lại. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu bạn cần đóng góp bài tập hoặc góp ý thì hãy sử dụng chức năng "báo cáo" trên website nhé. Chúc bạn học tốt!

+BÀI TẬP JAVA
» Căn bản
1 Cộng hai số trong Java
2 Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java
3 Cộng hai số phức trong java
4 Nhân hai số trong java
5 Kiểm tra năm nhuận trong java
6 Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java
7 Tính lãi xuất kép trong java
8 Tính lãi xuất trong java
9 Tìm phần nguyên và phần dư trong java
» Chuỗi
10 Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java
11 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java
12 Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java
13 Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java
14 Chuyển đổi Char sang String trong java
15 Tìm các ký tự trùng lặp trong java
16 Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java
17 Sắp xếp chuỗi theo thứ thự bảng chữ cái
18 Đảo ngược các từ trong chuỗi
19 Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi
20 Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
» Vòng lặp
21 Tính trung bình cộng các số trong mảng Java
22 Tính tổng các số trong mảng trong Java
23 Đảo ngược các phần tử trong mảng Java
24 Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần
25 Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java
26 Thêm hai ma trận sử dụng mảng đa chiều trong Java
» Number
27 Cách hoán đổi hai số trong Java
28 Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java
29 Đảo ngược một số trong Java
30 Cách kiểm tra số đối xứng trong Java
31 Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java
32 Tìm ước của một số nguyên trong Java
33 Cách làm tròn số trong Java
34 Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java
35 Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java
36 Hiển thị các số nguyên tố từ 1 .. n trong Java
37 Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java
38 Kiểm tra số nguyên tố trong Java
39 Kiểm tra số chính phương trong java
40 Tính căn bậc hai trong Java
41 In các số Armstrong trong Java
42 Kiểm tra số âm hay số dương trong Java
43 Tạo các số ngẫu nhiên trong Java
44 Tìm ước chung lớn nhất trong Java
45 Tìm số lớn nhất trong Java
46 Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi
47 In các số lẻ từ 1..n trong Java
» Input / Output
48 Chương trình đọc giá trị Input
49 Lấy địa chỉ IP trong Java
50 Nhận đầu vào từ người dùng trong Java
» Calculate
51 Tính diện tích hình chữ nhật trong Java
52 Tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java
53 Tính diện tích tam giác trong Java
54 Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java
» Sắp xếp - tìm kiếm
55 Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java
56 Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng
» Khác
57 Tìm số lớn nhất trong mảng Java
58 In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java
59 Cách nối hai mảng trong Java
60 Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java
61 Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java
62 Cách lấy thời gian hiện tại trong Java
63 Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java
64 Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java
65 Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân
66 Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
67 Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java
68 Chuyển đổi từ Boolean sang String trong Java
69 Chuyển đổi Char thành Int trong Java
70 Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java
71 Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java
72 Tìm mã ASCII của một ký tự trong Java
73 Chuyển đổi String sang Int trong Java
74 In tam giác Floyd trong Java
75 In tam giác Pascal trong Java
76 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java
77 Tính giai thừa trong Java
78 Tạo máy tính bằng Switch Case trong Java
79 Tính điểm trung bình và xếp loại học tập
80 Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java
81 Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java
82 Giải phương trình bậc nhất trong Java
83 Giải phương trình bậc hai trong Java
» Nâng cao
84 Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật
85 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên
86 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe
87 Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng
88 Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java
89 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java
90 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD
91 Bài tập Java OOP: Chương tình tính diện tích đa giác

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Cách khai báo biến trong C++

Cách khai báo biến trong C++

C++ là một ngôn ngữ bậc trung nằm giữa bậc cao và bậc thấp, nó…

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

Trong ngôn ngữ C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như JAVA, C#,…

Cách ép kiểu dữ liệu trong Python

Cách ép kiểu dữ liệu trong Python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi và ép kiểu…

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Thuật toán kiểm tra số chính phương C++

Thuật toán kiểm tra số chính phương C++

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm số chính phương. Sau đó…

Cách khai báo mảng trong C++ (mảng một chiều và nhiều chiều)

Cách khai báo mảng trong C++ (mảng một chiều và nhiều chiều)

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, mảng trong C++ là tập hợp các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Top Tải app , bet, tải