CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xóa khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về chuỗi trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Chương trình thứ nhất sẽ xóa các khoảng trắng của một chuỗi có sẵn và một chuỗi được nhập từ bàn phím.

Xóa khoảng trắng của một chuỗi có sẵn

Để xóa khoảng trắng của một chuỗi thì trong Java chúng ta có thể áp dụng phương thức replaceAll() để làm điều này. Đây là phương thức cho phép chúng ta thay thế ký tự này bằng ký tự khác.

Như vậy bằng cách sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế ký tự khoảng trắng " " bằng ký tự rỗng "": replaceAll(" ", "");

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bây giờ chỉ cần khai báo và khởi tạo một chuỗi, sau đó xóa khoảng trắng bằng phương thức replaceAll().

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dung nhất địng
  String sentence = "F  re et   u t s.n et";
  System.out.println("\n\nChuỗi ban đầu: " + sentence);
  //sử dụng phương thức replaceAll() để xóa khoảng trắng
  sentence = sentence.replaceAll(" ", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + sentence);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Xóa khoảng trắng của một chuỗi được nhập từ bàn phím

Tương tự như ở ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng trong chuỗi. Nhưng lần này ta sẽ lấy dữ liệu từ bàn phím, nghĩa là sẽ xóa khoảng trắng của bất kì chuỗi nào được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo class Scanner để có thể sử dụng nó.

import java.util.Scanner;

Tiếp đến khai báo một đối tượng sc thuộc class Scanner.

Scanner sc = new Scanner(System.in);

Bây giờ sẽ sử dụng sc để nhận dữ liệu từ người dùng.

System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();

Khi có được dữ liệu, ta chỉ cần sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng của chuỗi vừa nhập từ bàn phím.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím.
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();
  //hiển thị chuỗi ban đầu
  System.out.println("Chuỗi ban đầu: " + input);

  //sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế " " bằng "".
  input = input.replaceAll("\\s", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + input);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Các bạn có thể thao khảo các bài tập Java khác tại đây, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải