CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật trong Java cách tạo một class mới (hướng đối tượng).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản thuộc phần bài tập nâng cao để giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng trong Java.

Dưới đây là một chương trình để tính chu vi diện tích, hãy cũng xem hướng dẫn của mình trước khi bắt đầu viết code:

Hướng dẫn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class có tên là HinhChuNhat. Trong class này chúng ta sẽ tạo các phương thức để sử dụng cho việc giải quyết bài toán. Cụ thể chúng ta sẽ tạo các Constructor (đây là phương thức để khởi tạo cho các đối tượng). Tạo các phương thức Getter Setter (đây là các phương thức để tuy cập vào dữ liệu, có thể gán giá trị hoặc sẽ trả về các thuộc tính của các đối tượng).
 • Sau khi chúng ta đã tạo xong các phương thức trên (đây là các phương thức dường như là mặc định, ở mỗi chương trình trong hướng đối tượng hầu hết đều phải khai báo nó trước khi bắt đầu viết các phương thức khác). Chúng ta sẽ tạo các phương thức mà đề bài đã yêu cầu, cụ thể chúng ta sẽ tạo hai phương thức đó là tinhDienTich()tinhChuVi(). Đây là hai phương thức để tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
 • Cuối cùng, chúng ta cần tạo một class Main() để gọi các phương thức được viết ở class HinhChuNhat ra sử dụng. Ở class này chúng ta sẽ viết bình thường như ở các bài tập Java basic.

Chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật Java

Như hướng dẫn ở trên chúng ta sẽ lần lượt đi theo các bước. Trong quá trình viết code mình đã có chú thích, các bạn hãy chú ý, có gì không hiểu các bạn có thể search google để hiểu hơn.

HinhChuNhat.java
public class HinhChuNhat {
  double dai, rong;

  // khởi tạo phương thức constructor có tham số
  public HinhChuNhat(double dai, double rong) {
    this.dai = dai;
    this.rong = rong;
  }

  //khởi tạo phương thức constructor không có tham số
  public HinhChuNhat() {
  }

  //------------------begin getter and setter----------------------
  public double getRong() {
    return rong;
  }

  public double getDai() {
    return dai;
  }

  public void setRong(double rong) {
    this.rong = rong;
  }

  public void setDai(double dai) {
    this.dai = dai;
  }

  //------------------end getter and setter---------------------------
  //tạo hàm tính diện tích
  double tinhDienTich() {
    return dai * rong;
  }

  //tạo hàm tính chu vi
  double tinhChuVi() {
    return (dai + rong) * 2;
  }
}
Main.java
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //khởi tạo một object hcn thuộc class HinhChuNhat để sử dụng các thuộc tính trong class này
    HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    //yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài và chiều rộng
    System.out.println("nhập vào chiều dài : ");
    hcn.setDai(scanner.nextDouble());
    System.out.println("nhập vào chiều rộng : ");
    hcn.setRong(scanner.nextDouble());
    //gọi hàm tính chu vi và diện tích ở class HinhChuNhat bằng cách sử dụng object vừa mới được tạo là hcn
    System.out.println("chu vi hình chữ nhật là : " + hcn.tinhChuVi());
    System.out.println("diện tích hình chữ nhật là : " + hcn.tinhDienTich());
    System.out.println("----------------------end----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

cv dt hcn JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật, đây là một bài tập nâng cao vì vậy có nhiều chỗ các bạn sẽ không hiểu, vì vậy các bạn hãy tìm hiểu trên google. Có rất nhiều tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top