CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số âm hay số dương trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra một số là số âm hay số dương trong Java. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn nắm rõ hơn về câu lệnh If, Else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ có hai ví dụ cho bài tập này. Ví dụ thứ nhất sẽ kiểm tra một số được gán sẵn giá trị và ví dụ thứ hai sẽ kiểm tra số do chính người dùng nhập vào.

 • Nếu số đó lớn hơn 0 thì đó là số dương.
 • Nếu số đó bé hơn 0 thì đó là số âm.
 • Còn lại nếu số đó là số 0 thì nó không âm cũng không dương.

Ví dụ 1: Kiểm tra một số là số âm hay số dương.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ gán sẵn giá trị cho number = 109, sau đó dùng câu lệnh If, Else để xét điều kiện cho nó.

public class SoAmSoDuong {
  public static void main(String[] args)
  {
    int number=109;
    if(number > 0)
    {
      System.out.println(number+" là số dương!!!");
    }
    else if(number < 0)
    {
      System.out.println(number+" là số âm!!!");
    }
    else
    {
      System.out.println(number+" không phải là số âm cũng không phải là số dương!!!");
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

so duong JPG

Ví dụ 2: Kiểm tra một số là số âm hay số dương được nhập từ người dùng.

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Scanner để lấy dữ liệu từ người dùng, vì vậy hãy import nó vào trước khi thực hiện chương trình.

import java.util.Scanner;
public class SoAmSoDuong {
  public static void main(String[] args)
  {
    int number;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số mà bạn muốn kiểm tra:");
    number = scan.nextInt();
    scan.close();
    if(number > 0)
    {
      System.out.println(number+" là số dương!!");
    }
    else if(number < 0)
    {
      System.out.println(number+" là số âm!!");
    }
    else
    {
      System.out.println(number+" không phải là số âm cũng không phải số dương!!");
    }
  }
}

Kết quả:

so am JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra một số là số âm hay số dương. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top