CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước số của một số nguyên trong Java. Để làm được bài toán này ta cần sử dụng vòng lặp for và cấu trúc if else, vì vậy các bạn hãy tìm hiểu nó trước đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình một chương trình tìm các ước số của một số đã gán sẵn dữ liệu. Chương trình còn lại sẽ tìm ước số của số được nhập từ bàn phím.

1. Ước số là gì?

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem ước số là gì đã nhé. Theo như chúng ta đã học ở môn toán cơ sở thì hiểu đơn giản là:

 • Một số b chia hết cho một số a, thì ta gọi a là ước của b và b là bội số của a.
 • Ví dụ: 6 chia hết cho 3, thì 3 được gọi là ước số và 6 được gọi là bội số. Số 6 có các ước số là: 6, 3, 2, 1.

Như vậy để tìm các ước số của một số, ta chỉ cần tìm các số mà nó chia hết là được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Thuật toán tìm ước số trong Java

Trong phần này mình sẽ viết một chương trình tìm các ước số của một số được khởi tạo giá trị sẵn.

Đầu tiên mình sẽ khai báo biến number là số cần tìm các ước số, sau đó khởi tạo giá trị cho nó là 50.

int number = 50;

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 50 với bước nhảy ++ để tìm các ước số của number. Nếu number % i == 0, tức là number chia hết cho i thì in i ra màn hình.

for(int i = 1; i <= number; i++){
 //nếu number chia hết cho i thì in i ra màn hình
 if(number % i == 0){
  System.out.print(i + "\t");
 }
}

Ví dụ: Mình sẽ viết chương trình hoàn chỉnh để tìm các ước số của number = 50.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo biến number = 50
  int number = 50;
  System.out.println("\n\nCác ước số cửa 50 là: ");
  //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến number, với bước nhảy ++
  for(int i = 1; i <= number; i++){
   //nếu number chia hết cho i thì in i ra màn hình
   if(number % i == 0){
    System.out.print(i + "\t");
   }
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai6 01 PNG

3. Tìm các ước số của một số trong Java được nhập từ bàn phím

Trong phần này, thay vì khai báo và khởi tạo cho một biến. Mình sẽ sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím sau đó tìm các ước số của nó.

Về cơ bản thì tương tự như ví dụ ở trên, các bạn nhớ khai báo thư viện Scanner nhé: import java.util.Scanner;

Ví dụ: Tìm các ước số của số n được nhập từ bàn phím.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến n là số cần tìm ước số
  int n;
  //yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm ước số
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần tìm ước số: ");
  n = sc.nextInt();
  System.out.printf("Các ước số của %d là: ",n);
  //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, với bước nhảy ++
  for(int i = 1; i <= n; i++){
   //nếu number chia hết cho i thì in i ra màn hình
   if(n % i == 0){
    System.out.print(i + "\t");
   }
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai6 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm các ước số của một số dương trong Java. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải