CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hoán đổi hai số trong Java. Mình sẽ giới thiệu hai cách hoán đổi khác nhau để các bạn có thể so sánh và hiểu rõ hơn về cách thức nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách thứ nhất mình sẽ sử dụng một biến tạm thời (temp) để hoán đổi, cách thứ hai mình sẽ sử dụng toán học đơn giản để hoán đổi chúng.

Hoán đổi hai số bằng biến tạm thời (temp)

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian để hoán đổi hai biến a và b được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên ta sẽ sử dụng class java.util.Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím, sau đó thực hiện viết thuật toán để hoán đổi chúng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thuật toán:

temp = a;
a = b;
b = temp;

Giả sử ta có a = 3 và b = 4, thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 1. Gán giá trị của a cho temp, khi đó temp = 3.
 2. Gán giá trị của b cho a, khi đó a = 4.
 3. Gán giá trị của temp cho b, khi đó b = 3.

Như vậy sau khi kết thúc thuật toán thì a = 4 và b = 3, hai số a và b đã hoán đổi cho nhau thông qua biến trung gian là temp.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình hoán đổi hai số trong Java. Dữ liệu sẽ được nhập bởi người dùng.

*Lưu ý: các bạn nhớ phải import thư viện java.util.Scanner đã nhé: import java.util.Scanner;

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo ba biến float a, b và temp
  float a, b, temp;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
  System.out.println("\n\nNhập vào số a: ");
  a = sc.nextFloat();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextFloat();
  //sử dụng thuật toán hoán đổi với biến trung gian temp
  temp = a;
  a = b;
  b = temp;
  //sau khi hoán đổi thì hiển thị kết quả ra màn hình
  System.out.println("Sau khi hoán đổi\na = " + a + "\nb = " + b);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai1 01 PNG

Hoán đổi hai số bằng các phép toán học đơn giản

Trong phần này mình sẽ sử dụng các phép tính toán học (cộng, trừ) để hoán đổi hai số a và b, thay vì phải sử dụng một biến temp.

Tương tự như ở phần trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng class java.util.Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím. Sau đó mới viết thuật toán để hoán đổi chúng.

Thuật toán:

a = a - b;
b = a + b;
a = b - a;

Giả sử chúng ta có a = 4 và b = 6, thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 1. Gán kết quả của a - b cho a, khi đó a = 4 - 6 = -2.
 2. Gán kết quả của a + b cho b, khi đó b = -2 + 6 = 4.
 3. Gán kết quả của b - a cho a, khi đó a = 4 - (-2) = 6.

Như vậy sau khi kết thúc thuật toán thì a = 6 và b = 4, hai số a và b đã được hoán đổi thông qua phép tính cộng và trừ đơn giản.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để hoán đổi hai số a và b trong Java, dữ liệu sẽ được nhập từ người dùng.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo hai biến float a, b
  float a, b;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
  System.out.println("\n\nNhập vào số a: ");
  a = sc.nextFloat();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextFloat();
  //sử dụng thuật toán hoán đổi với phép tính cộng trừ
  a = a - b;
  b = a + b;
  a = b - a;
  //sau khi hoán đổi thì hiển thị kết quả ra màn hình
  System.out.println("Sau khi hoán đổi\na = " + a + "\nb = " + b);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách hoán đổi hai số trong Java, cũng như các ví dụ thực tế trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài tập khác tại Bài tập Java, chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top