CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính tổng các số tự nhiên trong Java. Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên, tổng các số tự nhiên của một số là kết quả từ 1 đến số đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: Với 10 thì tổng các số tự nhiên sẽ là.

1 + 2 + 3 + ... + 10.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thư căn bản trong Java:

 • Nhập xuất trong Java.
 • Vòng lặp trong Java.

Tính tổng các số tự nhiên bằng vòng lặp for Java

Đầu tiên ta cần xác định được số cần tính tổng các số tự nhiên bằng cách sử dụng class Scanner. Người dùng sẽ nhập vào một số, khi đó ta thực hiện tính tổng từ 1 đến số đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khai báo một đối tượng sc thuộc class Scanner, sau đó sử dụng nó để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Nhập vào một số: ");
num = sc.nextInt();

Bây giờ sử dụng một vòng lặp for lặp từ 1 đến số num vừa nhập, khi đó tổng sum = sum + i.

for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
  // sum = sum + i;
  sum += i;
}

Để kiểm tra kết quả ta chỉ cần hiển thị sum.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num, sum = 0;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một số: ");
    num = sc.nextInt();
    for(int i = 1; i <= num; ++i)
    {
      // sum = sum + i;
      sum += i;
    }
    System.out.println("Tổng các số tự nhiên từ 1 đến "+ num +" là: "+sum);

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai18 01 PNG

Tính tổng các số tự nhiên bằng vòng lặp while Java

Tương tự như ở ví dụ một, chúng ta cũng cần lấy dữ liệu từ bàn phím bằng class Scanner.

Thay vì sử dụng vòng lặp for như ở ví dụ 1. Bây giờ mình sử dụng vòng lặp while với điều kiện vòng lặp là i <= num.

Bên trong vòng lặp mình cho sum = sum + i và sau mỗi lần lặp thì tăng i++. Đến khi i > num thì vòng lặp sẽ kết thúc và ta sẽ có sum là tổng của các số từ 1 đến num.

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int num, sum = 0, i = 1;
    System.out.println("Nhập vào một số: ");
    num = sc.nextInt();
    while(i <= num)
    {
      sum += i;
      i++;
    }
    System.out.println("Tổng các số tự nhiên từ 1 đến "+ num +" là: "+sum);

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai18 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tính tổng các số tự nhiên trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top