CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính tổng các số tự nhiên trong Java. Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên, tổng các số tự nhiên của một số là kết quả từ 1 đến số đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: Với 10 thì tổng các số tự nhiên sẽ là.

1 + 2 + 3 + ... + 10.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thư căn bản trong Java:

 • Nhập xuất trong Java.
 • Vòng lặp trong Java.

Tính tổng các số tự nhiên bằng vòng lặp for Java

Đầu tiên ta cần xác định được số cần tính tổng các số tự nhiên bằng cách sử dụng class Scanner. Người dùng sẽ nhập vào một số, khi đó ta thực hiện tính tổng từ 1 đến số đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khai báo một đối tượng sc thuộc class Scanner, sau đó sử dụng nó để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Nhập vào một số: ");
num = sc.nextInt();

Bây giờ sử dụng một vòng lặp for lặp từ 1 đến số num vừa nhập, khi đó tổng sum = sum + i.

for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
  // sum = sum + i;
  sum += i;
}

Để kiểm tra kết quả ta chỉ cần hiển thị sum.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num, sum = 0;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một số: ");
    num = sc.nextInt();
    for(int i = 1; i <= num; ++i)
    {
      // sum = sum + i;
      sum += i;
    }
    System.out.println("Tổng các số tự nhiên từ 1 đến "+ num +" là: "+sum);

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai18 01 PNG

Tính tổng các số tự nhiên bằng vòng lặp while Java

Tương tự như ở ví dụ một, chúng ta cũng cần lấy dữ liệu từ bàn phím bằng class Scanner.

Thay vì sử dụng vòng lặp for như ở ví dụ 1. Bây giờ mình sử dụng vòng lặp while với điều kiện vòng lặp là i <= num.

Bên trong vòng lặp mình cho sum = sum + i và sau mỗi lần lặp thì tăng i++. Đến khi i > num thì vòng lặp sẽ kết thúc và ta sẽ có sum là tổng của các số từ 1 đến num.

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int num, sum = 0, i = 1;
    System.out.println("Nhập vào một số: ");
    num = sc.nextInt();
    while(i <= num)
    {
      sum += i;
      i++;
    }
    System.out.println("Tổng các số tự nhiên từ 1 đến "+ num +" là: "+sum);

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai18 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tính tổng các số tự nhiên trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Cách dùng Spring Email trong Spring Boot

Cách dùng Spring Email trong Spring Boot

Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java

Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java

Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2

Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?

Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?

Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java

Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java

Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java

Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Cách dùng Logging trong Spring Boot

Cách dùng Logging trong Spring Boot

Top