CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi

Bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một dạng bài tập khá phổ biến trong các dạng bài tập căn bản.

Ở ví dụ này, các bạn phải nắm rõ được cách tạo hàm và cách sử sử dụng hàm trong java. Bởi vì đây là một kiến thức vô cùng quan trọng khi học các ngôn ngữ lập trình.

Ví dụ: Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi

Để thực hiện chương trình này chúng ta sẽ tạo một hàm để kiểm tra, trong hàm này chúng ta sẽ tạo một mảng có kich thước là 256 (phạm vi trên ASCII). Sau đó lưu trữ số lần xuất hiện so với giá trị ASCII của giá trị đó, cuối cùng là tạo một mảng để chứa các ký tự của mảng đã cho và so sánh các ký tự trong chuỗi, khi kết quả trùng khớp thì số lượng ký tự đó sẽ được hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

class DemKyTuTrongChuoi {
  static void DemKyTu(String str)
  {
    int counter[] = new int[256];
    int len = str.length();
    for (int i = 0; i < len; i++)
      counter[str.charAt(i)]++;
    char array[] = new char[str.length()];
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      array[i] = str.charAt(i);
      int flag = 0;
      for (int j = 0; j <= i; j++) {
        if (str.charAt(i) == array[j])
          flag++;
      }
      if (flag == 1)
        System.out.println("Số lần xuất hiện của " + str.charAt(i)
            + " trong chuỗi:" + counter[str.charAt(i)]);
    }
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    String str = "Hello world";
    System.out.println("Chuỗi là: "+ str);
    DemKyTu(str);
  }
}

dem ky tu JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top