CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình để sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần trong Java. Bài tập này giúp các bạn nắm rõ hơn về vòng lặp For.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ thực hiện hai ví dụ, ví dụ 1 sẽ sắp xếp dữ liệu tăng dần bằng vòng lặp For và ví dụ hai sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Ví du 1: Chương trình để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mảng và yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử trong mảng.

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đó dùng vòng lặp For để sắp xếp các giá trị của mảng.

Cuối cùng là hiển thị kết quả đã sắp xếp ra màn hình.

import java.util.Scanner;

class SapXepTangGiam {
  public static void main(String[] args) {
    int num, i, j, temp;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số lượng phần tử của mảng:");
    num = input.nextInt();
    int array[] = new int[num];
    System.out.println("Nhập vào các phần tử trong mảng:");
    for (i = 0; i < num; i++)
      array[i] = input.nextInt();
    for (i = 0; i < (num - 1); i++) {
      for (j = 0; j < num - i - 1; j++) {
        if (array[j] > array[j + 1]) {
          temp = array[j];
          array[j] = array[j + 1];
          array[j + 1] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.println("Kết quả sau khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: ");
    for (i = 0; i < num; i++) {
      System.out.print(array[i] + "\t");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

sap xep tang dan JPG

Ví dụ 2: chương trình sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Tương tự như chương trình sắp xếp theo thứ tự tăng dần, chúng ta sẽ có chương trình sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

import java.util.Scanner;
class SapXepTangGiam {
  public static void main(String[] args) {
    int num, i, j, temp;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số lượng phần tử của mảng:");
    num = input.nextInt();
    int array[] = new int[num];
    System.out.println("Nhập vào các phần tử trong mảng:");
    for (i = 0; i < num; i++)
      array[i] = input.nextInt();
    for (i = 0; i < ( num - 1 ); i++) {
      for (j = 0; j < num - i - 1; j++) {
        if (array[j] < array[j+1])
        {
          temp = array[j];
          array[j] = array[j+1];
          array[j+1] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.println("Kết quả sau khi sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: ");
    for (i = 0; i < num; i++) {
      System.out.print(array[i] + "\t");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

kết quả:

sap xep giam dan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp theo thứ tăng dần và giảm dần. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top