CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java

Trong chương trình này chúng ta sẽ tạo chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading. Đây là một phương thức rất quan trọng trong Java, áp dụng rất nhiều trong lập trình hướng đối tượng trở về sau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình này tìm tổng của hai, ba và bốn số bằng cách sử dụng phương thức nạp chồng.

Ở đây chúng ta có ba phương thức có cùng tên add (), có nghĩa là chúng ta đang quá tải phương thức này.

Dựa trên số lượng đối số chúng ta vượt qua trong khi gọi phương thức add sẽ xác định phương thức nào sẽ được gọi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading.

Phương thức add () đầu tiên có hai đối số có nghĩa là khi chúng ta truyền hai số trong khi gọi phương thức add () thì phương thức này sẽ được gọi. Tương tự như vậy khi chúng ta truyền ba và bốn đối số, phương thức thêm thứ hai và thứ ba sẽ được gọi tương ứng.

public class ThaoTacSoHoc {
  int add(int num1, int num2)
  {
    return num1+num2;
  }
  int add(int num1, int num2, int num3)
  {
    return num1+num2+num3;
  }
  int add(int num1, int num2, int num3, int num4)
  {
    return num1+num2+num3+num4;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    ThaoTacSoHoc obj = new ThaoTacSoHoc();
    //Gọi phương thức add thứ nhất
    System.out.println("Tổng của hai số 10 và 20 là: "+obj.add(10, 20));
    //Gọi phương thức add thứ hai
    System.out.println("Tổng của ba số 10, 20 và 30 là: "+obj.add(10, 20, 30));
    //Gọi phương thức add thứ ba
    System.out.println("Tổng của bốn số 1,2,3 và 4 là: "+obj.add(1, 2, 3, 4));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

thao tac so hoc JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading, các bạn có thể thực hiện các phép toán số học khác mà các bạn muốn bằng cách sử dụng phương thức Overloading để tạo. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top