CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thuật toán sắp xếp chọn trong Java, Selection Sort trong Java

Trong bài này freetuts sẽ giới thiệu đến các bạn thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort). Đây là một trong những thuật toán sắp xếp căn bản trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sắp xếp chọn là gì. Cách triển khai thuật toán trong Java và ví dụ cụ thể áp dụng thuật toán để các bạn hiểu rõ hơn.

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) là gì?

Sắp xếp chọn là một trong những thuật toán đơn giản.

Thuật toán này hoạt động bằng cách tìm kiếm phần tử nhỏ nhất trong mảng và đưa nó vào đầu mảng. Sau đó, thuật toán sẽ tìm kiếm phần tử nhỏ nhất tiếp theo trong phần còn lại của mảng và đưa nó vào vị trí thứ hai của mảng. Quá trình này được lặp lại cho tất cả các phần tử của mảng, kết quả là một mảng được sắp xếp tăng dần.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để dễ hình dung thì chúng ta cùng xem ví dụ sau đây.

Ví dụ minh họa thuật toán sắp xếp chọn trong Java

Bài toán: Hãy sắp xếp mảng sau theo thứ tự tăng dần, sử dụng thuật toán sắp xếp chọn trong Java.

Mảng: arr[] = {64, 25, 12, 22, 11}

Các bước triển khai theo thuật toán:

viduthuatoanselectionsort png

Vậy sau khi sử dụng thuật toán sắp xếp chọn thì chúng ta đã hoàn thành việc sắp xếp lại mảng trên.

Chương trình triển khai thuật toán sắp xếp chọn trong Java

Đây là code mẫu của bài toán trên:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
import java.util.Arrays;

public class SelectionSort {
  
  public static void sort(int[] arr) {
    int n = arr.length;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      int minIndex = i;
      for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        if (arr[j] < arr[minIndex]) {
          minIndex = j;
        }
      }
      int temp = arr[minIndex];
      arr[minIndex] = arr[i];
      arr[i] = temp;
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {64, 25, 12, 22, 11};
    sort(arr);

    System.out.println("Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net");
    System.out.println("Mảng sau khi sử dụng Selection Sort: ");
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }
}

Kết quả:

Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
Mảng sau khi sử dụng Selection Sort: 
[11, 12, 22, 25, 64]

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp mảng bằng phương pháp sắp xếp chọn. Cũng như kết thúc hướng dẫn thuật toán sắp xếp chon (Selection Sort) trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top