CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cụ thể chúng ta sẽ thực hiện 3 ví dụ để chuyển số thập lục phân sang thập phân.

Ví dụ 1: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân.

Chúng ta chỉ cần sử dụng phương thức Integer.parseInt () và chuyển cơ sở thành 16 để chuyển đổi số thập lục phân đã cho thành số thập phân tương đương.

Ở đây mình đã đưa ra một số thập lục phân số thập lục phân và chuyển đổi nó thành một số thập phân bằng cách sử dụng phương thức Integer.parseInt () và chuyển cơ sở thành 16.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class ChuyenDoiThapLucPhan {
  public static void main(String args[]){
    String hexnum = "6F";
    int num = Integer.parseInt(hexnum,16);
    System.out.println("\n" + "Số thập phân tương đương với "+hexnum+" là: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan JPG

Ví dụ 2: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân (đầu vào từ người dùng).

Trong ví dụ trên, mình đã đưa ra một số cụ thể. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể nhận đầu vào từ người dùng và sau đó chúng ta có thể chuyển đổi số thập lục phân đầu vào thành số thập phân bằng cách sử dụng cùng logic mà chúng ta đã sử dụng ở trên.

import java.util.Scanner;
public class ChuyenDoiThapLucPhan{
  public static void main(String args[]){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào bất kì số thập lục phân: ");
    String hexnum = scanner.nextLine();
    scanner.close();
    int num = Integer.parseInt(hexnum,16);
    System.out.println("Giá trị thập phân tương đương với "+hexnum+" là:"+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan1 JPG

Ví dụ 3: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân (bằng phương thức tự đinh nghĩa).

Ở đây mình không sử dụng bất kỳ phương thức được xác định trước nào cho việc chuyển đổi, thay vì vậy mình đã viết logic của riêng mình để chuyển đổi một số hex đã cho thành số thập phân. Mình đã viết logic chuyển đổi của mình theo phương thức do người dùng định nghĩa hexToDecimal (). Ví dụ này cũng sử dụng các phương thức charAt () và indexOf () của lớp String.

import java.util.Scanner;
public class ChuyenDoiThapLucPhan{
  public static int hexToDecimal(String hexnum){
    String hstring = "0123456789ABCDEF";
    hexnum = hexnum.toUpperCase();
    int num = 0;
    for (int i = 0; i < hexnum.length(); i++)
    {
      char ch = hexnum.charAt(i);
      int n = hstring.indexOf(ch);
      num = 16*num + n;
    }
    return num;
  }
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("Giá trị thập phân của 7A là: "+hexToDecimal("7A"));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top