CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tìm số lớn nhất trong mảng trong Java. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java trước đã nhé. Các bạn có thể tham thảo về mảng một chiều trong Java.

Tìm số lớn nhất trong mảng Java đã khởi tạo sẵn

Đầu tiên mình sẽ khai báo một mảng numberArr[], sau đó khởi tạo các giá trị cho nó.

double[] numberArr = { 12.3, -4, 10, 4.24, 2, 71, -2, -6 };

Tiếp đến chúng ta cần một biến max làm biến trung gian được sử dụng để so sánh với các giá trị khác trong mảng. Max sẽ được gán bằng giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dùng một vòng lặp for để lặp tất cả các phần tử trong mảng và in nó ra màn hình.

System.out.println("\n\nCác phần tử trong mảng là: ");
for(double i : numberArr){
 System.out.print(i + ", ");
}

Cuối cùng ta cần thêm một vòng lặp for nữa để so sánh max với từng phần tử trong mảng, nếu số nào lớn hơn max thì gán nó cho max.

for (double num: numberArr) {
   if(max < num)
    max = num;
  }

Ví dụ: Mình sẽ viết một chương trình hoàn chỉnh để tìm số lớn nhất trong mảng đã khởi tạo giá trị sẵn.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một mảng numberArr sau đó khởi tạo các giá trị cho các phần tử.
  double[] numberArr = { 12.3, -4, 10, 4.24, 2, 71, -2, -6 };
  //gán giá trị của phần tử đầu tiên cho max, sau đó dùng max so sánh với các phần tử còn lại trong mảng.
  double max = numberArr[0];
  //in các phần tử trong mảng ra màn hình
  System.out.println("\n\nCác phần tử trong mảng là: ");
  for(double i : numberArr){
   System.out.print(i + ", ");
  }
  //dùng vòng lặp for duyệt các phần tử trong mảng. so sánh max với từng phần tử nếu số nào lớn hơn max thì gán nó cho max.
  // cứ lặp như vậy cho đến hết các phần tử thì max sẽ là giá trị lớn nhất trong mảng
  for (double num: numberArr) {
   if(max < num)
    max = num;
  }
  System.out.printf("\nSố lớn nhất trong mảng là: %.2f", max);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai7 01 PNG

Tìm số lớn nhất trong mảng Java được nhập từ bàn phím.

Tương tư như ví dụ ở trên, nhưng trong phần này mình sẽ sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím. Nhớ import thư viện ở đầu file trước đã nhé:

import java.util.Scanner;

Chúng ta cần một biến n là số lượng các phần tử trong mảng, n được nhập từ bàn phím.

Tiếp đến cần một vòng lặp for lặp từ 0 đến n để nhập giá trị cho các phần tử trong mảng.

//nhập giá trị cho từng phần tử trong mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
   System.out.print("\nNhập phần tử thứ " + i + ": ");
   numberArr[i] = sc.nextInt();
  }

Như vậy là ta đã có dữ liệu để thực hiện tìm số lớn nhất, bây giờ thực hiện như ví dụ 1 là có thể tìm được số lớn nhất trong mảng rồi đấy.

Ví dụ: Mình sẽ viết hoàn chỉnh chương trình tìm số lớn nhất trong mảng được nhập từ bàn phím.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến n là số lượng phần tử trong mảng
  int n;
  System.out.print("\n\nNhập số lượng phần tử cho mảng: ");
  n = sc.nextInt();
  int numberArr[] = new int[n];
  //nhập giá trị cho từng phần tử trong mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
   System.out.print("\nNhập phần tử thứ " + i + ": ");
   numberArr[i] = sc.nextInt();
  }
  //in các phần tử trong mảng ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong mảng là: ");
  for(double i : numberArr){
   System.out.print(i + ", ");
  }
  double max = numberArr[0];
  //dùng vòng lặp for duyệt các phần tử trong mảng. so sánh max với từng phần tử nếu số nào lớn hơn max thì gán nó cho max.
  // cứ lặp như vậy cho đến hết các phần tử thì max sẽ là giá trị lớn nhất trong mảng
  for (double num: numberArr) {
   if(max < num)
    max = num;
  }
  System.out.printf("\nSố lớn nhất trong mảng là: %.2f", max);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai7 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm kiếm số lớn nhất trong mảng trong Java. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top