CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Nhân hai số trong java

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình nhân hai số trong Java, với bài tập này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng toán tử nhân trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi bạn bắt đầu học lập trình java bạn sẽ gặp các vấn đề này trong bài tập của mình. Ở đây chúng ta có hai chương trình java, chương trình đầu tiên có hai số nguyên (được nhập từ người dùng). Chương trình thứ hai sẽ có hai số bất kì có thể là số nguyên hoặc số thực, thực hiện phép tính nhân hai số rồi hiển thị kết qua ra màn hình.

Ví dụ 1: Nhân hai số nguyên trong java

Chương trình này yêu cầu người dùng nhập vào hai số nguyên rồi thực hiện phép tính nhân giữa hai số.

* Lưu ý: để thực hiện yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần dùng Scanner. Vì vây chúng ta cần inport nó vào đã nhé, bằng cách sử dụng câu lệnh import java.util.Scanner.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;

public class NhanHaiSo {

  public static void main(String[] args) {

    /* yêu cầu người dùng nhập từ bàn phím vào số thứ nhất và số thứ hai
     */
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("nhập vào số thứ nhất: ");

    int num1 = scan.nextInt();

    System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
    int num2 = scan.nextInt();

    // Thực hiện tính tích của hai số.
    int tich = num1*num2;

    // hiển thị kết quả ra màn hình
    System.out.println("Kết quả: "+tich);
  }
}

kết quả:

nhan hai so java JPG

Ví dụ 2: Nhân hai số thực trong java

Ở ví dụ 1 chúng ta chỉ có thể thực hiển nhân hai số nguyên mà thôi. Vậy nếu như muốn nhân hai số thực thì phải làm sao? Chương trình dưới đây sẽ giúp các bạn làm điều đó.

import java.util.Scanner;

public class NhanHaiSo {

  public static void main(String[] args) {

    /* yêu cầu người dùng nhập từ bàn phím vào số thứ nhất và số thứ hai
     */
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("nhập vào số thứ nhất: ");

    double num1 = scan.nextDouble();

    System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
    double num2 = scan.nextDouble();

    // Thực hiện tính tích của hai số.
    double tich = num1*num2;

    // hiển thị kết quả ra màn hình
    System.out.println("Kết quả: "+tich);
  }
}

Kết quả:

nhan hai so thuc java JPG

Như vậy chúng ta vừa thực hiện xong hai chương trình nhân hai số trong java, qua ví dụ này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về toán tử nhân trong java từ đó giúp thực hiện các phép toán phức tạp hơn trong quá trình làm bài tập.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top