CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm các ký tự trùng lặp trong java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tìm các ký tự trùng lặp trong một chuỗi trong java. Với bài tập này sẽ giúp các bạn năm rõ hơn về String và cách sử dụng String trong java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Các bài tập về String thật sự khó vì vậy các bạn hãy tìm hiểu kĩ về nó trước khi bắt đầu thực hành các bài tập. Khi các bạn hiểu rõ và làm được các bài tập basic thì các bạn sẽ nắm chắc được kiến thức để làm các bài tập phức tạp hơn.

Chương trình tìm các ký tự trùng lặp trong java

Ở chương trình này chúng ta sẽ có một phương thức tìm kiếm các ký tự trùng lặp là timKiem(). sau đó sẽ viết hàm main() và gọi phương thức này ra để tìm kiếm.

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
public class TimKiemKyTu {
  public void timKiem(String str) {
    //Tạo một HashMap
    Map<Character, Integer> map = new HashMap<Character, Integer>();
    //Chuyển đổi chuỗi thành mảng char
    char[] chars = str.toCharArray();
    /*
     * char được chèn dưới dạng khóa và
     * được tính là giá trị. Nếu map đã chứa char
     * rồi thì hãy tăng giá trị lên 1.
     * */
    for (Character ch : chars) {
      if (map.containsKey(ch)) {
        map.put(ch, map.get(ch) + 1);
      } else {
        map.put(ch, 1);
      }
    }
    //lấy key ra
    Set<Character> keys = map.keySet();
    /*
     Hiển thị số lượng ký tự nếu nó là
     lớn hơn 1. Tất cả các ký tự trùng lặp sẽ
     có giá trị lớn hơn 1.
     */
    for (Character ch : keys) {
      if (map.get(ch) > 1) {
        System.out.println("Char " + ch + " " + map.get(ch));
      }
    }
  }
  public static void main(String a[]) {
    TimKiemKyTu obj = new TimKiemKyTu();
    System.out.println("String: Chao Cac Ban !!!");
    System.out.println("-------------------------");
    obj.timKiem("Chao Cac Ban !!!");

    System.out.println("\nString: Bai Tap Java Ve String");
    System.out.println("-------------------------");
    obj.timKiem("Bai Tap Java Ve String");

    System.out.println("\nString: #@$@!#$%!!%@");
    System.out.println("-------------------------");
    obj.timKiem("#@$@!#$%!!%@");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tim kiem ki tu trung JPG

Vậy là chương tình đã thực hiện xong công việc tìm kiếm các ký tự trùng nhau trong một chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top