CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có hai cách chúng ta có thể chuyển đổi giá trị bát phân thành giá trị thập phân tương đương:

 1. Sử dụng phương thức Integer.parseInt () và truyền cơ sở là 8.
 2. Viết phương thức tùy chỉnh (logic) để chuyển đổi bát phân sang thập phân.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân (sử dụng phương thức có sẵn)

Trong ví dụ sau, chúng ta có một giá trị bát phân được lưu trữ trong một biến chuỗi onum và chúng ta đang chuyển đổi nó thành một giá trị thập phân bằng phương thức Integer.parseInt (). Phương thức này chấp nhận Chuỗi làm đối số và chuyển đổi nó thành giá trị thập phân dựa trên giá trị cơ sở được cung cấp cùng với chuỗi làm đối số.

Ở đây trong phương thức Integer.parseInt (), mình đã vượt qua cơ sở là 8 vì giá trị cơ bản của số bát phân là 8. Nếu bạn nhớ chuyển đổi thập lục phân sang thập phân, chúng tôi đã chuyển cơ sở là 16 cho chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class ChuyenDoiBatPhan{
  public static void main(String args[]) {
    String onum = "157";
    int num = Integer.parseInt(onum, 8);
    System.out.println("Giá trị thập phân tương đương của "+onum+" là: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi so bat phan JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân (sử dụng phương thức tùy chỉnh).

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng phương thức Integer.parseInt () để chuyển đổi, tuy nhiên các bạn có thể viết logic của riêng mình để chuyển đổi giá trị bát phân thành giá trị thập phân tương đương. Cho phép viết mã: Ở đây mình đã sử dụng câu lệnh while và if..else.

public class ChuyenDoiBatPhan{
  public static int octalToDecimal(int onum){
    int num = 0;
    int p = 0;
    while(true){
      if(onum == 0){
        break;
      } else {
        int temp = onum%10;
        num += temp*Math.pow(8, p);
        onum = onum/10;
        p++;
      }
    }
    return num;
  }
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("Giá trị bát phân tương đương của 143 là: "+octalToDecimal(143));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi so bat phan1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi giá trị bát phân thành thập phân Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top