CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java

Ở bài này chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ bằng Java, bài tập này giúp các bạn nắm rõ hơn về câu lênh if và else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra số chẵn và số lẻ. Chương trình thứ nhất sẽ thực hiện kiểm tra đối với một số được gán sẵn giá trị và chương trình thứ hai sẽ thực hiện kiểm tra đối với một số được nhập từ người dùng(Scanner).

Ví dụ 1: Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong java

Đây là ví dụ kiểm tra chẵn lẻ của 1 số được gán sẵn giá trị.

public class KiemTraSoChanLe {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 10;
    if(n%2==0)
    {
      System.out.println("Đây là số chẵn!");
    }
    else
    {
      System.out.println("Đây là số lẻ!");
    }
  }
}

Với chương trình trên kết quả sẽ trả về là số chẵn vì lúc đầu n được gán sẵn giá trị 10

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kết quả:

kiem tra chan le java JPG

Ví dụ 2: Kiểm tra số chẵn hay số lẻ sử dụng Scanner

Đây là ví dụ kiểm tra số chẵn hay lẻ của 1 số được nhập từ người dùng. Việc đầu tiên chúng ta cần import thư viện Scanner bằng cách sử dụng câu lệnh import java.util.Scanner.

public class KiemTraSoChanLe {
  public static void main(String[] args) {
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhập vào số cần kiểm tra n:");
    n = scanner.nextInt();
    // thực hiện câu lệnh if else để kiểm tra điều kiện
    if (n % 2 == 0) {
      System.out.println(n + " là số chẵn!");
    } else {
      System.out.println(n + " là số lẻ");
    }
  }
}

Sau khi chạy chương trình máy sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào số cần kiểm tra, sau khi nhập chương trình sẽ thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả ra màn hình.

Kết quả:

kiem tra chan le scanner JPG

Trên đây là hai ví dụ về kiểm tra số chẵn hay lẻ theo hai cách. Mình nghĩ các bạn nên thực hiện cách thứ hai vì như vậy người dùng có thể nhập vào số mà họ muốn kiểm tra.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top