CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình sắp xếp các phần tử trong mảng Java theo thứ tự tăng dần. Bạn sẽ phải kết hợp vòng lặp for lồng nhau trong Java mới giải được bài này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện sắp xếp các giá trị trong mảng bằng cách sử dụng biến tạm thời và lồng trong vòng lặp. Chúng ta sẽ sử dụng lớp Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào các giá trị trong mảng.

Ví dụ: Sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Chương trình dưới đây sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số phần phần cho mảng, dựa trên đầu vào chúng ta sẽ khai báo mảng int. Sau đó nhận tất cả các phần tử vào lưu trữ chúng trong mảng.

Sau khi có tất cả các phần tử trong mảng chúng ta sẽ thực hiện việc sắp xếp các phần tử đó bằng cách sử dụng các vòng lặp lồng nhau. Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;
public class SapXepPhanTu
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int count, temp;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    count = scan.nextInt();
    int num[] = new int[count];
    System.out.println("Các phần tử trong mảng là:");
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
      num[i] = scan.nextInt();
    }
    scan.close();
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
      for (int j = i + 1; j < count; j++) {
        if (num[i] > num[j])
        {
          temp = num[i];
          num[i] = num[j];
          num[j] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.print("Kết quả sau khi được sắp xếp: ");
    for (int i = 0; i < count - 1; i++)
    {
      System.out.print(num[i] + ", ");
    }
    System.out.print(num[count - 1]);
  }
}

Kết quả:

sap xep cac phan tu JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp các phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top