CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các số trong mảng trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các số trong mảng trong Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về mảng (Array).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình tính tổng các số trong mảng, chương trình một chúng ta sẽ sử dụng một mảng được gán giá trị sẵn trước đó. Chương trình hai sẽ yêu cầu người dùng nhập vào giá trị của mảng rồi thực hiện việc tính tổng.

Ví dụ 1:

Ở ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để tính tổng các số trong mảng.

class TinhTongTrongMang{
  public static void main(String args[]){
    int[] array = {10, 20, 30, 40, 50, 10};
    int sum = 0;
    //Advanced for loop
    for( int num : array) {
      sum = sum+num;
    }
    System.out.println("Kết quả là:"+sum);
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tinh tong mang JPG

Ví dụ 2: Tính tổng các số trong mảng sử dụng Scanner.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các số trong mảng sử dụng Scanner, vì vậy hãy import nó vào trước đã nhé!

import java.util.Scanner;
public class TinhTongTrongMang {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n = scanner.nextInt();
    double[] arr = new double[n];
    double total = 0;
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      System.out.print("Nhập vào giá trị cho phần tử thứ "+(i+1)+": ");
      arr[i] = scanner.nextDouble();
    }
    scanner.close();
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      total = total + arr[i];
    }
    System.out.format("Kết quả là: %.3f", total);
  }
}

Kết quả:

tinh tong mang1 JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính tổng các số trong mảng trong java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top