CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Cách làm tròn số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm tròn số trong Java. Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài rất bình thường, vì vậy ta cần làm tròn nó cho gọn gàng hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: chúng ta có số x = 4.1235112124, sau khi làm tròn đến 3 số thập phân thì x = 4.124.

1. Làm tròn số trong Jva bằng hàm format

Đầu tiên ta cần khai báo thư viện Scanner đã nhé: import java.util.Scanner;

Yêu cầu người dùng nhập vào một số thập phân (double) cần làm tròn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
double num = sc.nextDouble();

Trong Java có thuộc tính format() có thể hiển thị một số thực dưới một định dạng nào đó. Ta sẽ áp dụng nó vào việc hiển thị ra một số đã làm tròn.

Để làm tròn tới n chữ số thập phân khi sử dụng format ta làm như sau:

format("%.nf", num)

Trong đó: n là số chữ số thập phân cần làm tròn, f là định dạng số thực và num là số cần làm tròn.

Ví dụ: để làm tới 5 chữ số thập phân ta làm như sau.

format("%.5f", num);

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo class Scanner để nhận dữ liệu từ người dùng
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
  double num = sc.nextDouble();
  //sử dụng format để làm tròn tới 3 chữ số thập phân "%3.f"
  System.out.format("Số %f sau khi được làm tròn: %.3f",num,num);

  System.out.println("\n-------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai13 01 PNG

2. Làm tròn số trong Java bằng DecimalFormat

Tương tự như ví dụ trên, ta cũng cần phải khai báo thư viện Scanner nhé: import java.util.Scanner;

Ngoài ra ta cần khai báo thêm thư viện DecimalFormat: import java.text.DecimalFormat;

Đầu tiên ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn.

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
double num = sc.nextDouble();

Tạo một đối tượng df thuộc class DecimalFormat với định dạng "#.###" (nghĩa là làm tròn tới 3 chữ số thập phân).

DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.###");

Sau đó gọi phương thức format() để làm tròn số num vừa được nhập từ bàn phím và hiển thị ra màn hình.

System.out.println("Số "+num+" sau khi làm tròn: "+df.format(num));

Full code:

import java.util.Scanner;
import java.text.DecimalFormat;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo class Scanner để nhận dữ liệu từ người dùng
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
  double num = sc.nextDouble();
  //khai báo class DecimalFormat với định dạng "#.###", tức là làm tròn đến 3 chữ số thập phân
  DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.###");
  //gọi phương thức format() trong DecimalFormat để làm tròn
  System.out.println("Số "+num+" sau khi làm tròn: "+df.format(num));

  System.out.println("-------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai13 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách làm tròn một số đến n chữ số thập phân trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top