CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi trong Java. Qua bài tập này các bạn sẽ biết thêm một khái niệm toán tử mới.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về toán tử ba ngôi trước khi đi vào các ví dụ bên dưới. Mình sẽ giải thích đơn giản rằng đây là một toán tử dùng để đánh giá một biểu thức có giá trị boolean và sẽ gán giá trị dựa vào kết quả.

Hãy xem ví dụ cụ thể dưới đây:

variable num1 = (expression) ? value if true : value if false

Nếu biểu thức cho kết quả đúng thì giá trị đầu tiên (trước dấu ":") được gán cho num1 còn nếu không thì giá trị thứ hai (sau dấu ":") được gán cho num1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tim ra số nhỏ nhất bằng cách sử dụng toán tử ba ngôi, ngoài cách này ra còn rất nhiều cách khác để thực hiên, các bạn có thể suy nghĩ thêm.

import java.util.Scanner;
public class TimSoNhoNhat
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int num1, num2, num3, result, temp;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số thứ nhất:");
    num1 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ hai:");
    num2 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ ba:");
    num3 = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    temp = num1 < num2 ? num1:num2;
    result = num3 < temp ? num3:temp;
    System.out.println("Số nhỏ nhất là: "+result);
  }
}

Kết quả:

tim so nho nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi. Hãy suy nghĩ và thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, chúc các bạn thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top