CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách in ra các tam giác bằng ký tự * và các số trong Java. Đây là một bài tập cơ bản khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì nó giúp các bạn tư duy logic khá tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự * và số chỉ với các vòng lặp. Các bạn hãy tìm hiểu về cách hoạt động của các vòng lặp trong Java trước đã nhé.

1. In tam giác vuông với ký tự * Java

Tam giác vuông với ký tự * sẽ có hình dạng như sau:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Hướng dẫn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ta sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau để tạo ra được tam giác như trên.

Vòng lặp đầu tiên cho lặp từ 1 đến chiều cao của tam giác, với chức năng là in xuống dòng các ký tự *: System.out.println();

Vòng lặp thứ hai lặp từ 1 đến i, với chức năng là in các ký tự * kèm theo khoảng trắng: System.out.printf("* ");

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 01 PNG

2. In tam giác vuông ngược với ký tự * Java

Tam giác vuông ngược với ký tự * sẽ có hình dạng như sau:

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

Hướng dẫn:

Cũng tương tự như in tam giác vuông với ký tự *, khi in ngược lại thì ta chỉ cần thay đổi một chút ở vòng lặp for đầu tiên.

Cụ thể ta cho vòng lặp for đầu tiên lặp từ chiều cao hight đến >=1, với bước nhảy giảm dần --.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = hight; i >= 1; --i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 02 PNG

3. In tam giác vuông với các số Java

Tam giác vuông với các số sẽ có hình dạng như sau:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Hương dẫn:

Để in tam giác vuông với các số, ta vẫn sẽ phải sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cau hight của tam giác, với chức năng in xuống dòng các số: System.out.println();

Vòng lặp for thứ hai lặp từ 1 đến i, với chức năng in ra các số kèm theo khoảng trắng: System.out.print(j + " ");

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print(j + " ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 03 PNG

4. In tam giác vuông ngược với các số Java

Tam giác vuông ngược với các số có hình dạng như sau:

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1

Tương tự như in tam giác vuông ngược với ký tự *. Ta chỉ cần cho vòng lặp for đầu tiên lặp từ chiều cao hight đến >= 1, với bước nhảy giảm dần --.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = hight; i >= 1; --i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print(j + " ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 04 PNG

5. In kim tự tháp với ký tự * Java

Kim tự tháp với ký tự * có hình dạng như sau:

     *
   * * *
  * * * * *
* * * * * * *

Hướng dẫn:

Để in ra được kim tự tháp giống như trên, ta cần hai vòng lặp for kèm với đó là một vòng lặp while để viết điều kiện.

Vòng lặp for đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cao hight của kim tự tháp, với chức năng để in xuống dòng các dấu *. Trong vòng lặp đầu tiên này sẽ có một vòng lặp for và một vòng lặp while.

Vòng lặp for thứ hai lặp từ 1 đến chiều cao hight - 1, với chức năng in khoảng trắng.

for (int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
  System.out.print(" ");
}

Và vòng lặp while với điều kiện k != 2 * i -1, để in dấu *.

while (k != 2 * i - 1) {
  System.out.print("* ");
  ++k;
}

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight, k = 0;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của kim tự tháp: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i, k = 0) {
   for (int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
    System.out.print(" ");
   }
   while (k != 2 * i - 1) {
    System.out.print("* ");
    ++k;
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 05 PNG

6. In kim tự tháp với các số Java

Kim tự tháp với các số có hình dạng như sau:

      1
    1  2  1
  1  2  3  2  1
1  2  3  4  3  2  1

Hướng dẫn:

Để in tam giác với các số ta cần hai vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cao h của kim tự tháp, với chức năng in xuống dòng.

Vòng lặp thứ hai lặp từ 0 đến h * 2, với chức năng in các ký tự *.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int h;
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.println("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  h = scanner.nextInt();
  int x, output;
 
  for(int i = 1;i<= h; i++){
   for(int j = 0; j<= 2*h; j++){
    x = j-h;
    if(x < 0){
     x *= -1;
    }
    output = i - x;
    if(output > 0){
     System.out.printf("%3d", output);
    } 
    else{
     System.out.printf("  ");
    }
   }
   System.out.println();
  }
  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 06 PNG

7. In kim tự tháp ngược với ký tự * Java

Kim tự tháp ngược với ký tự * có hình dạng như sau:

* * * * * * *
  * * * * *
   * * *
     *

Hướng dẫn:

Để in được kim tự tháp ngược với ký tự * ta cần 4 vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp thứ nhất lặp từ 1 đến chiều cao hight của kim tự tháp, với chức năng in xuống dòng.

Vòng lặp thứ 2 lặp từ 1 đến chiều cao hight, với chức năng in khoảng trắng.

Vòng lặp thứ 3 lặp từ 1 đến (2 * i - 1) để in ký tự * tại vị trí (2 * i - 1).

Vòng lặp thứ 4 lặp từ 1 đến i - 1 để in ký tự * tại vị trí i - 1.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của kim tự tháp: ");
  hight = sc.nextInt();
  for(int i = hight; i >= 1; --i) {
   for(int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
    System.out.print(" ");
   }
   for(int j=i; j <= 2 * i - 1; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   for(int j = 0; j < i - 1; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 07 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách in các tam giác và các kim tự tháp bằng ký tự * cũng như các số. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập về Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải